Dagbladets funn om at kongehuset og monarkiet koster skattebetalerne minst 460 millioner kroner i 2016 har fått Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg til å reagere.

- Nå må kongehuset åpnes opp, skriver de i en pressemelding mandag.

Kapital-journalist og leder for utvalget, Siri Gedde-Dahl, sier til Dagbladet at de vil at offentlighetsloven skal utvides til å gjelde kongehuset.

- De forvalter store offentlige midler og har en viktig oppgave på vegne av felleskapet. Derfor er kongehusets pengebruk og integritet veldig viktig, og ikke en privatsak. De er en del av den norske forvaltningen, så dette er en oppfordring til Stortinget om at offentlighetsloven også bør gjelde for kongehuset. Det kongehuset gjør på vegne av oss alle, må vi ha mer innsyn i, sier Gedde-Dahl.