Fredag 15. april gikk søknadsfristen for høyere utdanning gjennom Samordna opptak ut, og nå foreligger årets søkerstatistikk som viser hvilke yrker som er i medvind og hvilke yrker som er i motvind når et nytt kull står klare for å ta fatt på studielivet.

Landets bachelorstudier for journalistikk har vært på en nedadgående kurve i takt med kuttene i mediebransjen de siste årene, og også i år er det færre som har journalistikk som sitt førstevalg. 746 søkere har journalistikkstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Volda, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger eller Nord Universitetet som sitt førstevalg. Det er ned fra 770 i fjor.

Høgskolen i Volda skiller seg ut ved å ha en betydelig vekst på drøye ti prosent, fra 141 førsteprioritetssøkere i fjor til 157 i år.

- Det er interessant å se at vi er mer populære enn flere av storbyene. Det lover godt for Volda som selvstendig høgskole, sier dekan ved Avdeling for mediefag, Pål Aam i en pressemelding. 

Skolen harvalgt å bryte opp journalistutdanningen i to før det kommende studieret, der den ene har spesialisering i avis og nett og den andre i tv og radio.

Det er ved Universitetet i Stavanger at søkertallet faller mest, fra 89 i fjor til 68 i år. I Oslo er søkertallet stabilt på 341, én ned fra i fjor.