Tidligere i dag skrev Kampanje at Dagens Næringsliv (DN) ble rammet av et kraftig annonsefall i første kvartal. Den samlede annonseomsetningen stupte med hele 22 prosent.

Sjefredaktør og administrerende direktør i DN, Amund Djuve, ser ingen lysning i reklamemarkedet.

- Jeg tror annonsemarkedet blir svakt hele året. Vi kommer trolig til å få en vekst i lesermarkedsinntektene sammenlignet med 2015, men ikke nok til å utligne fallet i annonseinntekter. Hvor stort annonsefallet blir på årsbasis er vanskelig å anslå. Det blir neppe like stort som i årets første kvartal, der vi måler oss mot et veldig godt kvartal i fjor, sier Djuve til Kampanje.

Les også: - Den største tilbakegangen siden finanskrisen

Nedkjølingen av AS Norge og det store hamskiftet i mediebransjen setter nå merkbare spor etter seg i regnskapene til Dagens Næringsliv.

Kutter 30 millioner i DN
- Den digitale transformasjonen er den viktigste årsaken til fallet, i tillegg påvirkes alltid annonseomsetningen i DN av konjunkturene. Tidligere har vi sett at annonsesalget vårt faller mer enn markedet i nedgangsperioder og stiger mer i oppgangsperioder, sier Djuve.

DN-omsetningen endte på 146,5 millioner kroner i første kvartal, et fall på 18 millioner eller 11 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. DN fikk et driftsresultat på minus 378.000 kroner i kvartal, mot et driftsoverskudd på 13,4 millioner i samme periode i fjor.

I januar varslet konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST at mediekonsernet skal iverksette et såkalt  produktivitetsprogram som skal gi varige effektiviseringsgevinster på fem prosent. Det vil utgjøre 65 millioner kroner på årets resultat.

- Vi arbeider med et produktivitetsforbedringsprogram der vi tar sikte på å redusere kostnadene med minst 30 millioner kroner. Det er for tidlig å gi noe konkret anslag for hvilke  konsekvenser dette vil få for antall årsverk, annet enn at vi kommer til å være færre ansatte ved utgangen av året enn vi var ved inngangen, sier Djuve.

- Langt mer optimistisk
Mens de digitale annonseinntektene faller, i tillegg til at papiravisens reklameinntekter blir stadig mindre, øker avisens abonnementsinntekter.

- Det digitale annonsemarkedet har vært svakere enn ventet, mens det digitale lesermarkedet er bedre enn ventet. Avisen har en ressurssterk målgruppe som er villig og har evne til å betale for god journalistikk. Noe av det gledelige i år, er den kraftige økningen i antall nye abonnenter vi får som følge av de vil lese gode plussaker. Likevel fører nedgangen i annonsemarkedet til at 2016 ikke blir noe godt år, sier Djuve.

På tross av det mener Djuve at DN er godt rustet for å håndtere medierevolusjonen.

- Kombinasjonen av avisens attraktive målgruppe og den gode innovasjonstakten i organisasjonen, gjør at jeg er langt mer optimistisk når det gjelder den langsiktige utviklingen. Det har skjedd  mye de siste årene, og det vil skje mye fremover. I tillegg til at vi har gjort store forbedringer på eksisterende produkter i form av for eksempel redusert lastetid og ny digital featurelayout, har vi nylig lansert tjenester som DN Gründer, Startupmatcher, Smak.no og DN Investor, sier han.

Satser tungt på event
De nye tjenestene blant lyspunktene i et ellers mørkt kvartal.

- På Smak.no er vi stort sett utsolgt.  DN Investor har vært en trafikkmaskin siden den ble lansert i vinter, og tjenesten vil snart bli kraftig forbedret med funksjoner som er forbeholdt betalende abonnenter. Lesere som vil lese oss i app, får snart en betydelig forbedret produkt, sier Djuve.

DN er også i gang med å sette opp et nytt forretningsområde: Konferanser og event.

- Vi bygger opp en kraftfull og profesjonell konferanseavdeling vi har stor tro på, som avisens tredje inntektsområde ved siden av lesermarked og annonsemarked, forteller DN-sjefen til Kampanje.