NHST Media Group, konsernet som blant annet eier Dagens Næringsliv, har solgt to datterselskaper. Ett av dem er nyhetsbyrået TDN Finans.

Kjøperne er Infront AS, et programvare- og markedsanalyseselskap, skriver Dagens Næringsliv. I tillegg er det finske programvareselskapet Intstream OY solgt til det finske selskapet Enegia. Salgene gir en nettogevinst på 19 millioner kroner, opplyser konsernsjef Gunnar Bjørkavåg.

– Salgene er begrunnet rent finansielt. Vi kunne godt fortsatt å eie TDN Finans, men vi har solgt selskapet for en pris som overgår vår egen verdsettelse. Vi får en god pris, sier Bjørkavåg.

Dagens Næringsliv skal fortsette å samarbeide med selskapet, som leverer korte nyhetsmeldinger fra finansmarkedet.