Bonnier-konsernets største eier, Jeanette Bonnier, døde lørdag etter lang tids sykdom. Hun ble 82 år gammel.

Hun var datter av forleggeren Albert Bonnier jr og har de siste årene sittet i styret til Expressen, Dagens Nyheter og SF, skriver Resumé.

- Når jeg fikk en e-post av Jeanette, så var den alltid skrevet i versaler. Men ikke bare det, hun PRATET også i versaler. Og det fikk gjennomslag. Jeanette hadde en innflytelse på eierbeslutningene som ofte til og med gikk utover hennes betydelige eierandel, skriver styreleder Carl-Johan Bonnier i Bonnier i et minneord.

Jeanette Bonnier har tidligere sagt at hennes slektninger ikke kommer til å få arve hennes eierandel i Bonnier, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. Arven, som skal være på omkring tre milliarder svenske kroner, skal gå til en stiftelse. Den skal dele ut en avkastning på flere millioner kroner per år till kunstnere, forskere og forfulgte journalister.

Jeanette Bonniergir ga et sjeldent tv-intervju om livet i Bonnier-familiens innerste sirkler i talkshowet Skavlan i 2013.

Gjennom 200 år har Bonnier-familien dominert svensk medie- og kulturliv. I dag er familiebedriften Nordens største medieeier.