Mediekonsernet NHST taper millioner som følge at det vedvarende annonsefallet. I første kvartal fikk mediekonsernet, hvor Dagens Næringsliv (DN) er flaggskipet, med et resultat før skatt på minus 22,3 millioner. I samme periode i fjor fikk NHST et resultat før skatt på 5,1 millioner.

Det er stormen i annonsemarkedene som nå rammer NHST med full kraft. DN og de globale publikasjonene har et annonsefall på henholdsvis 22 og 15 prosent i kvartalet.

- Dette er den største tilbakegangen siden finanskrisen i 2008/2009, fastslår mediekonsernet i en resultatmelding.

70 prosent fra papiravisen
DN-omsetningen endte på 146,5 millioner kroner i første kvartal, et fall på 18 millioner eller 11 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. DN fikk et driftsresultat på minus 378.000 kroner i kvartal, mot et driftsoverskudd på 13,4 millioner i samme periode i fjor.

Næringsingslivsavisens annonseinntekter stupte altså med 22 prosent i første kvartal. Nedturen rammet både de digitale annonseinntektene og de papirbaserte annonseinntekter, men fallet var størst for papirinntektene. Digitale annonseinntekter utgjorde 30 prosent av annonseinntektene i kvartalet. Sagt på en annen måte: 70 prosent kommer fra en papiravis som blir stadig mindre.

Også abonnementsinntektene falt med tre prosent i første kvartal. Det var en svak tilbakegang i antall abonnenter totalt, men det er også vekst i noen abonnementstyper.

NHST-sjef Gunnar Bjørkavåg har tidligere i år lansert et såkalt  produktivitetsprogram som skal gi varige effektiviseringsgevinster på fem prosent. Det vil utgjøre 65 millioner kroner på årets resultat.

På godt norsk betyr det kostnadskutt og nedbemanning, men det skal likevel ikke være et rent kostnadsprogram. Mediehuset skal også satse enda tyngre på digitale plattformer.

Her ser du tallene til NHST for 1. kvartal. Alle tall i MNOK.

NHST

1. kvartal 2016

1. kvartal  2015

Endring i %

Omsetning

307,9

319,0

-3 %

Driftsres.

-18,6

5,4

-

Res.f.skatt

-22,3

5,1

-

Her ser du tallene til Dagens Næringsliv for 1. kvartal. Alle tall i MNOK.

DN

1. kvartal 2016

1. kvartal  2015

Endring i %

Omsetning

146,5

165,3

 -11 %

Driftsres.

-0,3

13,4

-

Res.f.skatt

1,1

15,3

-92 %