I dag starter årets hovedoppgjør mellom arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes  Landsforening (MBL) og arbeidstakerorganisasjonen Norsk Journalistlag (NJ). Det er satt av to dager til forhandlingene i det aller største lønnsoppgjøret i norsk mediebransje, men som vanlig er forhandlingsutvalgene forberedt på at forhandlingene kan strekke seg over noen dager. En eventuell mekling vil skje i mai. I 2014 ble partene enige under hovedoppgjøret og slapp dermed mekling. Sist gang det var streik i MBL/NJ-oppgjøret var i 2004 og 2002.

Årets oppgjør omfatter vel 4000 medlemmer av NJ. Dette gjelder journalister og andre redaksjonelle medarbeidere i avis, ukepresse, TV 2, lokal-tv og digitale medier.

- Lønn er alltid viktig
NJ går til forhandlingsbordet i dag med en rekke krav.

- Vi ønsker oss et godt lønnsoppgjør som i første rekke skaper økt trygghet og mer optimisme for de ansatte som jobber og skal jobbe i mediebransjen framover. Det er veldig viktig at vi kommer ut av dette oppgjøret med et positivt fortegn, fordi det kan gi mer gnist og innsats og mer tro på framtiden, sier leder i Norsk Journalistlag, Thomas Spence, til Kampanje.

Sentrale temaer i årets hovedoppgjør ventes å bli penger, pensjon, endring av systemet for ulempesatser og vern av lokalavtaler. Tidligere har NJs forhandlingsutvalg signalisert at en styrking av frilansernes betingelser er et av satsningsområdene.

- Jeg kan ikke kommentere kravene før vi legger dem fram for MBL i formiddag, men jeg kan si at frilanskravet står sentralt og lønn er selvsagt alltid viktig, sier Spence til Kampanje.

MBL håper på forhandlingsløsning
MBL varsler allerede nå at arbeidgiversiden ikke har tenkt å gi ved dørene

- MBL er opptatt av at dette blir et ytterst moderat oppgjør. Vi opplever at vi og motparten har en noenlunde lik forståelse av de utfordringer bransjen har, og går selvfølgelig inn i forhandlingene med den målsetning å finne en forhandlingsløsning, sier leder for MBLs forhandlingsutvalg, Anders Aarskog, til Kampanje.

Dermed er tonen satt. For to år siden skapte NJ-leder Thomas Spence bølger i medieandedammen da han i et intervju med Kampanje slo full krisealarm.

- Vi står overfor en historsik krise som mediene i hele verden aldri har vært i nærheten av, sa Spence til Kampanje.

- Jeg har vært med i journalistikken i over 30 år. Dette er ikke bare den alvorligste situasjonen jeg har opplevd, men den alvorligste situasjonen norske medier har vært i noen gang, sa NJ-lederen den gangen.

Les mer: - Står overfor historisk mediekrise

- Krisen har gått fra vond til verre
I dag, få timer før vårens hovedoppgjør starter, sier han dette om medierikets tilstand:

- Krisen har gått fra vond til verre.  Det har vært enda mer av oppsigelser og omstilling. Inntektsfallet har slått kraftig inn i bransjen og det har ikke gitt seg. Om noen velger å kalle det som skjer i mediebransjen for krise eller utfordring er ikke så viktig. Inntektene stuper og store redaksjoner er blitt halvert. Det er økt press fra alle kanter, sier Spence.

- Men er det ikke da blitt vanskeligere for Norsk Journalistlag å argumentere for høyere lønn i årets tariffoppgjør?

- Det er ikke vanskelig i hele tatt. De som kutter gjør det for å skape fortsatt store overskudd, noen mediehus har tosifret driftsmargin, eierne tar økt utbytte og de har fortsatt gode tider. Da er det ingenting som tilsier at ikke også de ansatte skal ha en del av kaka. Et godt oppgjør er viktig for å bevare troen på journalistyrket, sier Spence.