Flere av de norske tv-toppene var i dag samlet i Store Studio på Marienlyst for å diskutere rammebetingelsene for de norske tv-kanalene. Sentralt i debatten stod blant annet den varslede avtaleutlysningen knyttet til kommersiell allmennkringkasting der TV 2 lenge har hevdet at kanalen må få kompensasjon for de forpliktelsene som ligger i allmennkringkastingsoppdraget, det være seg produksjon av nyheter og lokalisering i Bergen.

Det skjedde samtidig med at den tidligere TV4-sjefen Jan Scherman som mer enn 40 års erfaring fra de to allmennkringkasterne i Sverige, SVT og TV4, kritiserte en modell der kommersielle kringkastere fikk tilgang på offentlige penger.

Les også: - TV 2 skal ikke tigge penger for å lage nyheter

- Det Jan Scherman helt grunnleggende påpeker er at Statens mediepolitikk burde kun handle om å ha en statlig allmennkringkasting og øvrige ordninger for medier ikke er relevante. Der har vi så sent som i år hatt et bredt forlik i Stortinget om allmennkringkasting som sier seg direkte uenige i det standpunktet. Der ga de også en bred støtte til en ikke-statlig allmennkringkasting med hovedsete i Bergen. Så er det klart at Scherman har sitt synspunkt og det må han få lov til å ha, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes.

Trenger nye motytelser
I et lengre intervju med Kampanje i dag gikk Scherman hardt ut mot «blandingsøkonomien» der offentlige kringkastere som NRK og SVT gis mulighet til å hente inn kommersielle inntekter gjennom for eksempel sponsing og det åpnes for at private medieforetak som Bonnier som eier TV4 og TV 2-eieren Egmont får tilgang på offentlige penger.

- Private medieselskap som TV4 eller TV 2 skal finansieres utelukkende med kommersielle inntekter og ikke av offentlige midler, sa Scherman.

Scherman mener det «grenser til motbydelige» når private mediekonsern med overskudd opp mot en milliard kroner «banker på døren til Staten for å tigge penger» og at det er nærmest er snakk «om trusler og utpressing» måten TV 2 og Egmont argumenter.

- Siden 1992 har det vært en modell for kommersiell allmennkringkasting hvor det har vært forpliktelser med definerte merkostnader, også har det vært motytelser for det. Det er det vi ønsker videreført også er situasjonen slik at de motytelsene vi tradisjonelt har mottatt ikke har relevans lenger, fordi det var knyttet til distribusjon også er spørsmålet hva gjør man videre. Det opplever jeg at regjeringen jobber videre med, sier Olav T. Sandnes.

I dag møtte Olav T. Sandnes sine konkurrenter fra NRK og MTG i en debatt der mente TV 2-sjefen blant annet at uavhengigheten til TV 2 ikke står i fare selv om kanalen kommer til å få tilgang på offentlige penger. Se utdrag fra debatten her:

- Har ikke et spesifikt ønske
TV 2-sjefen er heller ikke enig i at modellen med én statlig og én kommersiell allmennkringkaster med hovedsete i Bergen «er utdatert».

- Stortinget var tydelig på at dette er en modell de ønsker videreført. I TV 2 skal vi ta i mot de generelle utfordringene i mediemarkedet på lik linje med andre mediebedrifter. Men dersom vi får et allmennkringkasteroppdrag fra Staten der det følger merkostnader så mener vi det er naturlig at dette finner en tilsvarende motytelse. Slik har det vært siden 1992. Hvordan en eventuell motytelse skal utformes arbeider kulturdepartementet med, sier han.

 - Hvar er ditt og TV 2s ønske?

- Vi har ikke et spesifikt ønske til motytelse. Vi vil avvente å se hva som kommer og så vil vi naturlig nok forhold  oss til det, sier han.  

- Ønsker å få betalt for et oppdrag
- Du mener det blir feil å fremstille dette som om TV 2 «tigger penger av staten»?

- TV 2 ønsker å få betalt for et oppdrag som har definerte merkostnader. TV 2 er forberedt på å etablere en transparent modell der man tydelig sikrer at eventuelle motytelser går nettopp til de formålene man skal dekke og ikke til noe annet, sier han.

- Hva blir konsekvensene hvis du ikke får dekket merforpliktelsene?

- Da har vi sagt at vi kommer til å måtte ta valg på rene kommersielle hensyn.Det er sannsynligvis at vi vil måtte redusere vårt redaksjonelle ambisjonsnivå på enkelte områder, dessverre. Men det gjenstår å se. Vår inngang til dette er at vi skal forsøke å få etablert gode rammebetingelser for kommersiell allmennkringkasting som et alternativ til NRK også i fremtiden.

- Burde ikke et stort selskap som TV 2 med en stor eier som Egmont i ryggen ha råd til å drive med nyheter på det nivå man driver i dag?

- Allmennkringkasteroppdraget slik det er definert i dag har merkostnader. Det bekrefter uavhengige rapporter fra både NHH og Oslo Economics. Spørsmålet ditt kan jo tolkes som et spørsmål om ikke alle virksomheter som driver med lønnsomhet burde påta seg oppdrag fra staten gratis, spør Sandnes retorisk.