Det har vært en krevende periode for film og tv-studiene på Westerdals Oslo ACT. Fortiden har kastet skygger over det som gleder oss i nåtid. Det viser seg at lærere og studenter i mange år gjennomførte undervisning og studier som holdt god kvalitet, men ikke hadde godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet har anmeldt forholdene. Det er utrolig trist, og ledelsen og eierne har lovet å rydde opp. Veldig mange av våre tidligere elever og studenter er sentralt plassert i hele medie- og kulturlivet, og vårt alumni, vårt nettverk av dem, er en av våre beste ressurser. Det er viktig at vi tar vare på det.

Dagens studenter er fullt fokusert på studiene sine, men det er naturlig at den voldsomme omtale og uro som er knyttet til tidligere studier og de økonomiske krav som kommer utenfra skaper usikkerhet. Men de vil gjøre en best mulig innsats underveis, fordi de har planer om å komme ut i bransjen og bidra til fornyelse og utvikling.

Saken handler om fortiden, og jeg vil understreke at dagens studier har alle formelle godkjenninger i orden. Våre studenter ga i den offisielle evalueringen Studiebarometeret oss i høst den beste gjennomsnittkarakteren av sammenlignbare medieutdanninger i Norge som var registrert i databasen. Studentene våre opplever undervisningen som særlig relevant for bransjen de skal ut i. Det er avgjørende viktig for oss. 

Det heter at all PR er god PR, men det som har skjedd i det siste skulle vi gjerne vært uten.

Vi er i ferd med å fusjonere de tidligere film og tv-studiene ved NISS på Vaterland og de fra Westerdals Campus Vulkan. Det har vært to ulike studier med fokus på spesialiseringer og bred kompetanse. Nå skal vi samles i det gule og svarte bygget som fremstår med ikonisk og moderne arkitektur ved Vulkan. Vi ønsker å være en moderne og attraktiv høyskole midt i hjertet av det norske produksjonsmiljøet. Kort vei til tv-kanaler og andre medieinstitusjoner. Vi har etablert et nytt manusstudie, og fra høsten kommer et nytt bachelorprogram i Visual effects. Studiene i 3D-grafikk, spilldesign, maske og hårdesign, og skuespill samles i samme område. Det skjer ting i markedet, og det skjer ting på høyskolen.

Det har vært diskusjoner i Kampanje om reklamemarkedet og våre utdanninger rettet mot det. Det som skjer med fusjonen mellom NITH, NISS og Westerdals handler ikke kun om reklame, eller medier, men om all form for interaksjon, mellommenneskelig og teknologisk. Vi arrangerte Karrieredag før påske, med stor deltakelse fra en rekke relevante bedrifter. Deres tilbakemelding er entydig positiv. Det er viktig å satse på kombinasjonen av teknologi, kunst og kommunikasjon.

Personlig jobbet jeg i 11 år i Produsentforeningen for å utvikle den audiovisuelle bransjen, fra spillfilm, underholdning, dokumentar, reklame og til spill før jeg begynte på Westerdals Oslo ACT for et år siden. Det har skjedd en enorm profesjonalisering de siste ti årene, og markedet er samlet større enn noensinne. Men kravet til kontinuerlig innovasjon og omstilling har vokst tilsvarende. Det finnes ikke lengre enkle løsninger. Nå er det krav om både spisskompetanse og behov for generalister. Det er ja takk, begge deler. Det er krav til både handling og følelser. Det gir engasjement og oppmerksomhet. Vi har opplevd dette nå. Det heter at all PR er god PR, men det som har skjedd i det siste skulle vi gjerne vært uten.