Når Munch-museet flytter fra Tøyen til Bjørvika, bør de gamle lokalene tas i bruk som mediemuseum for å vise hvor viktig mediene er for folk, mener medieprofessor.

– Et moderne, interaktivt, spennende mediemuseum, fylt av opplevelser. Det mangler Norge. Nå som Munch flytter ut fra museet på Tøyen, har vi en gyllen anledning til å skape et museum der som viser fram de ulike medienes særpreg og forklarer hvor viktige de er og har vært, for våre individuelle liv og for samfunnet, sier Henrik G. Bastiansen til Dagsavisen.

Han sier han ser for seg en større dugnad der blant annet alle medieorganisasjoner, forskningsmiljøet, Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord og Telenor deltar.

Professoren ser et historisk poeng i å legge et mediemuseum nettopp på Tøyen.

– Munch-museet er bygget for filmpenger. Oslo kinematografer var kommunalt eid, og overskuddet fra kinodriften inngikk i kulturbudsjettet, hvor Oslo kommune hentet penger til byggingen av Munch-museet på sekstitallet. Nå kunne det gis tilbake til mediene i vid forstand, mener Bastiansen.