Tirsdag morgen legger både Egmont og deres norske datterselskaper, inkludert TV 2 Norge, frem sine tall for 2015. De viser et mediekonsern som går så det griner, og som kun én gang tidligere har tjent bedre penger på medier.

Les mer: Egmont med omsetningsrekord

Også TV 2 satte omsetningsrekord i 2015 og med en omsetning på 3,895 milliarder kroner, nærmer Norges største kommersielle tv-hus seg nå den magiske fire milliarder-grensen. I 2014 var omsetningen på 3,683 milliarder kroner.

Resultat før skatt var på 382 millioner kroner, mot 732 millioner kroner i 2014. Resultatet for 2014 var imidlertid ekstraordinært med en engangseffekt knyttet til overgangen fra ytelsesbasert pensjon på 434 millioner kroner. Trekker en ut engangseffekten fikk TV 2 et driftsoverskudd på 285 millioner kroner i 2014.

Vokser digitalt
Det er særlig inntektene etter kjøpet av C Mores norske virksomhet og veksten i de digitale satsingene TV 2 Sumo og TV2.no, som skaper vekst i omsetningen. Også TV 2s datterselskaper, spesielt video-teknologiselskapet Vimond Media Solutions, bidrar til topplinjen. 

- I 2015 har veksten på digitale plattformer og nye datterselskap kompensert for avtagende reklameinntekter på de lineære kanalene. Både utviklingen i inntekter og kostnader er preget av at TV 2 i 2014 hadde betydelige satsninger med OL og VM i fotball, kommenterer administrerende direktør Olav T. Sandnes i resultatmeldingen.

Også kostnadssiden er tilsvarende påvirket av oppkjøpet av C More og innkonsolidering av nye datterselskap, ifølge meldingen. Den svekkede norske kronen har bidratt til kostnadsvekst på internasjonale programmer og sportsrettigheter som følge av negativ valutakursutvikling.

- Blir mer utfordrende
TV 2 har gjennom 2015 gjennomført løpende effektivisering av driften som dempet underliggende kostnadsvekst til 1,8 prosent.

- I likhet med de fleste nasjonale medieaktører ser også vi i TV 2 at det blir mer og mer utfordrende å sikre en sunn virksomhet med fornuftig lønnsomhet fremover. Derfor arbeider vi aktivt med grep som skal bidra til at TV 2 fortsatt kan nå sine mål, sier Olav T. Sandnes.

TV 2 har også investert i brukergrensesnitt, digitale reklameprodukter og i attraktivt innhold, ifølge Sandnes. Han varsler tøffere tider.

- Denne transformasjonen fortsetter gjennom 2016. At TV 2 har et tilfredsstillende resultat i 2015 er positivt med tanke på utfordringene vi nå står midt oppe i. TV 2 skal gjennom innovasjon og investeringer både i gode programmer og teknologi sikre at vi fortsatt er den største kommersielle kringkasteren, og samtidig har det beste annonsørproduktet i Norge, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Les også: - Forberedt på tøffere tider

Les også: Over 700 millioner i TV 2-overskudd

Her ser du alle tallene til TV 2 for 2015. Alle tall i millioner kroner.

TV 2 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning  3 895  3 683  +5,7
Driftsresultat 442  820  -46,1
Resultat før skatt  382  732  -47,8

Kilde: TV 2.

Mediehuset TV 2 omfatter TV 2 Gruppen AS, TV 2 AS, OB Team AS, Screen Media AS, Aventia Media AS, Screen Story AS (tidligere TVP Broadcast AS), Vimond Media Solutions AS, TV 2 Torget AS, Broom.no AS, TV 2 Skole AS og Nordic World AS..