I morgen lanseres Anbud365.no, som etter planen skal bli en uavhengig nettavis med daglige nyheter fra det norske og europeiske markedet for offentlige innkjøp. Bak satsingen står det norske konsernet Mercell, som opererer i det nordeuropeiske markedet for elektroniske anbudsverktøy, og selskapet Commshop med Lennart Hovland i spissen. Han blir redaktør for nettavisen. Tidligere Dagblad-direktør Terje Wibe er administrerende direktør i Mercell Holding, og blir styreleder for den nye nettavisen.

Wibe ble partner i konsulentselskapet Inventura da han forlot posten som administrerende direktør i Dagbladet i 2012. Året etter ble han administrerende direktør i finansselskapet Kredinor, før han i 2014 ble administrerende direktør i Mercell Holding. Han har også vært salgs- og markedsdirektør i Dagbladet og salgsdirektør i Telenor Media.

Les mer: Wibe slutter i Dagbladet

- Marked på 450 milliarder
Wibe mener det er viktig for både offentlig sektor og det private næringslivet å få på plass en sterk nettavis som dekker offentlige anskaffelser bredt og grundig.

- En stor del av det norske folks skattepenger går hvert år med til offentlige innkjøp. Dette innebærer også at titusenvis av norske arbeidsplasser er avhengige av hvordan disse midlene benyttes, sier Wibe.

- Dette blir et slags medie-comeback for deg?

- Hehe. Ja, synes dette er veldig inspirerende og jeg har lang erfaring fra medienbransjen, så dette blir gøy, sier Wibe, som sluttet i Dagbladet i 2012.

- Hvert år gjøres det offentlige anskaffelser i Norge for mer enn 450 milliarder kroner. Likevel har det til nå ikke eksistert en nettavis som retter seg kun mot dette markedet. Dette endres nå, sier han til Kampanje.

- Og målgruppen er?

- Den er innkjøpere og beslutningstakere i offentlige og private virksomheter, konsulent– og advokatselskaper, journalistiske miljøer, politikere og andre med interesse for offentlige anskaffelser.

- Det er stor etterspørsel
Lennart Hovland blir redaktør og daglig leder for Anbud365, som skal drives under redaktørplakaten. 

- Vi vet at det er stor etterspørsel etter kunnskap og nyheter i dette markedet. Mange andre aktører gir også ut egne nyhetsbrev og har egne nyhetssaker, men dette dreier sa da primært om dem selv. Vi ønsker å løfte oss opp et nivå og fortelle om det som skjer i markedet, både i Norge og andre land i Europa, sier han.

Hovland har jobbet i Forum for offentlige anskaffelser, NHO, Leanonline.no, Norsk lysningsblad og Aftenposten. Siden 2006 har Hovland hatt redaktøransvar for OI-nyhetene på doffin.no, og han har også 15 års redaktørerfaring fra NIMAS eget fagtidsskrift, Logistikk & Innkjøp, samt vært redaktør i Hjemmet Mortensen (nåværende Egmont Publishing).