I dag behandles stortingsmeldingen om fremtidig allmennkringkasting på Stortinget. Til tross for at alle partier, med unntak av Fremskrittspartiet, nylig ble enige om en avtale, er det fortsatt strid om deler av avtalen mellom partiene. Konflikten dreier seg om kommersiell allmennkringkasting.

Les mer: - Nå må kulturministeren få opp farten

Særlig Arbeiderpartiet har hisset seg opp over kulturminister Linda Hofstad Hellelands tolkning av avtalen. Mediepolitisk talsperson Arild Grande (AP) vil derfor ha klare tv-signaler fra regjeringspartiet Høyre i dag.

- Har vi en avtale eller har vi ikke en avtale?
- I forliket var partiene enige om to spor for kommersiell allmennkringkasting: Det ene er at en midlertidig avtale med en kommersiell allmennkringkaster må på plass umiddelbart. Det andre er at regjeringen må ta initiativ til å sikre en kommersiell allmennkringkaster i Bergen for framtiden, senest innen utgangen av 2016.  I mellomtiden har kulturministeren skapt usikkerhet om hvordan regjeringen vil håndtere denne saken, sier Grande under Stortingets behanlding av stortingsmeldingen i dag.

Han viser til at kulturministeren i en kronikk Bergens Tidende hevder at alle partier, med unntak av Ap, ønsker å vente på de to regjeringsoppnevnte medieutvalgene før man konkluderer om finansiering av kommersiell allmennkringkaster.

- Har vi en avtale, eller har vi ikke en avtale? lød Grandes spørsmål til Høyres mediepolitiske talsperson, Kårstein Eidem Løvaas, som også er kulturkomiteens saksordfører i behandlingen av tv-meldingen.

Les også: - Dette er skreddersøm for TV 2

Høyre avviser uenighet
Han gikk langt i å antyde at det var stor ståhei i Ap for ingenting.

- Jeg tror det er viktig å forholde seg til den teksten i stortingsmeldingen vi behandler i dag. Jeg opplever at vi har vært og er enige om den. Det er viktig, slik det fremgår av en enstemmig merknad til stortingsmeldingen, at vi får på plass en midlertidig avtale så fort som mulig. Og det er viktig at man tar initiativ til å komme med en modell for framtidig kommersiell allmennkringkaster. Jeg er helt sikker på at regjeringen vil jobbe det reimer og tøy kan holde for å svare på det Stortinget bestiller i dag, sier Løvaas.

Grande ble ikke synlig beroliget. Han kritiserte statsråden for å skape uro både på Stortinget og i Bergen, hvor både TV 2 og en rekke politikere kjemper for fortsatt TV 2-lokalisering.

- Det er helt åpenbart at kulturministeren må ha misforstått det som står i innstillingen. Hun gir uttrykk for at flertallet i komiteen mener man skal vente på utvalgene før man konkluderer. Det er ikke noe rart at partiene på Stortinget og Bergen blir urolige over signalene som kulturministeren sender ut.  Jeg er derfor glad for at saksordføreren nå slår fast at det er Stortingets tekst som skal gjelde, også for kulturministeren, og at det er hun som har misforstått, sier Grande.

Les også: Kulturministeren slår tilbake - mener Ap er forvirret

Mener mediene tolker fritt
Han ba Løvaas bekrefte at dialogen med statsråden er opprettet.

- Slik unngår vi fremtidig usikkerhet, sier Grande.

Løvaas ga mediene skylden for eventuelle misforståelser rundt kulturministerens uttalelser.

- Vi politikere blir av og til litt irritert over at journalister skriver og tolker, noen ganger etter eget hode, andre ganger etter påvirkning fra kilder. Jeg tror det er enighet om at teksten vi behandler og vedtar i dag er den teksten som ligger til grunn. Det står ingenting i stortingsmeldingen om at vi skal vente på noe som helst. Men det står at man skal se ting i sammenheng og jeg tror det er viktig å se på Ekspertutvalget og Mediemangfoldsutvalgets arbeid og stortingsmeldingen vi vedtar i dag i sammenheng, sier Løvaas.

- Hva mener Løvaas i 2016 om Løvaas i 2015?
Bård Vegar Solhjell (SV) konfronterte Løvaas med at han og representanter for Frp i månedene før allmennkringkastermeldingen ble lagt fram i fjor angivelige sådde tvil om NRKs framtid. 

- Jeg er fristet til å spørre representanen Løvaas om hva han våren 2016 mener om utspillene som representanten Løvaas mener om utspillene våren 2015, sa  SVs mediepolitiske talsperson.

- Jeg står veldig godt inne for den stortingsmeldingen vi legger fram nå. Samtidig kan jeg ikke huske noen utspill jeg ikke kan stå inne for nå.

Kampanje kommer med mer fra dagens behandling.