I Sverige har Aller Media og Bonnier Tidskrifter satt sinnene i kok med sine nye standardkontrakter for frilansere, skriver Klassekampen. Årsaken er at de nye avtalene gir mediehusene nesten uinnskrenket eiendomsrett til journalistenes bilder og artikler, i såkalte buy out-avtaler.

Vilkårene kan spre seg til Norge, frykter norske journalister.

- Vi vet at innholdet som journalistene i Aller Media lager er svært attraktivt. Så vi er forberedt på at også Aller Media i Norge vil kunne ønske å endre betingelsene for journalisters rettigheter ved gjenbruk og videresalg, uten at vi vet hva som kommer. Det gir grunn til bekymring, sier klubbleder for journalistene i Aller Media i Norge, Sonja Nordanger.

Ledelsen i Aller Media i Norge svarer ikke på Klassekampens spørsmål om det er aktuelt å innføre samme frilansavtale som i Sverige. I Norge er markedet for ukeblader og magasiner delt mellom de tre nordiske mediekonsernene Egmont Publishing, Bonnier Media og Aller Media. Samtlige har vært gjennom kraftig nedbemanning av redaksjonene de siste årene.

Les mer: - Egmont har lønnsomme papirprodukter i 2020

Les mer: Aller Media-tap på 55 millioner