De aller fleste amerikanske aviser tar nå betalt fra lesere som ønsker å lese nyheter på nettet. For å få tilgang til nettutgavene må leserne tegne digitale abonnementer.

En undersøkelse fra American Press Institute viser at 77 av 98 amerikanske aviser med et opplag på over 50.000, har innført såkalte betalingsmurer. Det er en stor endring fra 2010, da kun seks aviser hadde innført dette.

Modellene varierer fra avis til avis. 62 aviser har et system som gjør at et visst antall artikler kan leses gratis, mens det kreves abonnement utover dette.

Tolv aviser lar én type innhold være gratis, mens andre typer innhold krever betaling. Kun tre aviser har innført betalingsmur for nesten alt innhold.

I rapporten framgår det at det ennå ikke er klart hvorvidt betalingsmurene vil gi avisene inntekter som vil kompensere for de inntektene som har gått tapt som følge av færre annonser og færre lesere av de trykte utgavene.

- Den potensielle inntekten som skapes som følge av digitale abonnementer, er på sitt beste fortsatt lite oppmuntrende, heter det i rapporten.