Rapporten «Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens – Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige?» fra 2014 fastslå at TV 2s ekstraomkostninger knyttet til nyhetsproduksjon og Bergen-lokalisering lå mellom 318 til 445 millioner kroner. En fersk kvalitetssikring av rapporten utgjort av Oslo Economics sår tvil rundt dette anslaget, skriver Dagsavisen.

- Rapporten gir en god illustrasjon på at det har en kostnad for TV 2 å produsere nyheter og å være i Bergen. Men rapporten overdriver kostnaden. Hadde man sammenlignet med kanaler i utlandet, TV 3 eller Viasat, så er det usikkert om man ville fått samme resultat som man gjør i sammenligningen med TV Norge. Man kunne regnet seg fram til en lavere kostnad, sier Asbjørn Englund i Oslo Economics til Dagsavisen.

Professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH) skrev den opprinnelige rapporten. Nå etterlyser han nye tall.

- Mine beregninger er gjort som illustrerende beregninger. Likevel mener jeg at det ikke er kommet fram nye tall som innebærer at beregningene er overvurderte, sier Bjørnenak.