I dag troppet Schibsteds konserndirektør Didrik Munch, Discovery Network-sjef Harald Strømme, Amedia-direktør Stig Finslo, MTG Norge-sjef Trygve Rønningen, Aller Media-sjef Dag Sørsdahl og Polaris Medias finansdirektør Per Olav Monseth opp på kontoret til kulturministeren for å fremme sitt syn på den nye tv-avtalen mellom staten og en kommersiell allmennkringkaster.

Felles for alle TV 2s konkurrenter er at de er skeptiske til en tv-avtale som finansierer nyhetsproduksjonen på TV 2 og en modell som støtter opp om lineær-tv som den viktigste distribusjonskanalen for nyheter.

Overfor Kampanje var Discovery-sjefen, som hadde tatt initiativet til møtet, svært tydelig på at han ikke er noen stor tilhenger av at skattebetalerne skal bla opp for at TV 2 skal få fortsette å produsere nyheter.

Les også: - Forstår ikke hvorfor skattebetalerne skal ta TV 2-regningen

- Fikk Harald Strømme svar på hvorfor skattebetalerne skal ta TV 2-regningen på nyheter?

- Mitt inntrykk er at de var interessert i to ting og der det første går på prosessen rund en ny modell for en kommersiell allmennkringkaster og at det må skje på en forsvarlig og grundig måte før vi konkluderer med en modell og det er noe vi kan slutte oss til. Det andre er at ordningen som kommer må være transparent og åpen for en reell konkurranse og det er jeg helt enig i. Jeg vil sørge for at saksbehandlingen her skjer på en forsvarlig måte også fordi det meget krevede både juridisk, økonomisk og rent praktisk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Kampanje etter møtet.

- Modell utgått på dato
Flere av de fremmøtte - blant annet Schibsted-direktør Didrik Munch - mener at det kan «stilles en del spørsmål» ved en modell der staten kjøper inn nyheter fra TV 2.

- En kan spørre seg om det å støtte en kommersiell aktør på en lineær plattform er i ferd med å gå ut på dato, sier Munch til Kampanje TV.

Kulturministeren sier hun har forståelse for synspunktet og viser til at det på møtet ble påpekt at «80 prosent av den første nyhetsformidlingen skjer på andre plattform enn linær tv».

- Det er noe vi vil ta med oss videre i arbeidet, sier hun.

Hun sier hun også har forståelse for at «det er svært krevende å drive en medievirksomhet i en tid med så store endringer.»

- Det er tøffe dager for de kommersielle aktørene og de siste seks årene er det i medie-Norge blitt kuttet 400 årsverk. På den ene siden har vi store globale aktører som Facebook og Google som nærmest støvsuger annonsemarkedet og på den andre siden har vi en tung og solid aktør i NRK med lisenspenger. Det er i dette spennet de kommersielle aktørene står og skal levere et godt tilbud til publikum, sier Hofstad Helleland.

Fikk med seg TV 2-overskudd
Møtet fant sted en snau time etter at TV 2 la frem tall for fjoråret som viste omsetningsrekord med nær fire milliarder kroner i inntekter og et av mediehusenes beste resultater noensinne.

Les også: - TV 2 opplever et mye mer krevende marked enn tidligere

- TV 2 la i dag frem et overskudd på nesten 400 millioner kroner. Var det godt innlegg i diskusjonen om finansiering nyheter? 

- Jeg registrerte at de la frem tallene sine, er alt kulturministeren nøyer seg med å si.

Merkostnaden ved å drive med nyheter samt være lokalisert i Bergen er i rapporten «Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens – Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige?» fra 2014, fastslått til mellom 318 til 445 millioner kroner. Men en fersk kvalitetssikring av rapporten utgjort av Oslo Economics, sår tvil rundt dette anslaget.

Les også: Mener TV 2s nyhetskostnad er overdrevet

Rapporten ble tillagt mye vekt da kulturkomiteen på Stortinget behandlet regjeringens allmennkringkastingsmelding «Open og opplyst», men dette er som kjent en rapport som ble skrevet på oppdrag fra TV 2. 

- Skal gjøre et selvstendig arbeid
Hofstad Helleland vil ikke kommentere beløpene, men på spørsmål om hun vil tillegge denne rapporten vekt i det videre arbeidet eller legge den bort, svarer hun;

- Her skal vi gjøre et selvstendig arbeid og en  egenvurdering, der vi også setter våre egne eksperter samt henter inn ekspertise utenfra. Dette er et stort utredningsarbeid og vi vil ha et stort apparat på dette før vi kommer med et initiativ til Stortinget før jul, sier hun.

- Du sier avklaringene som nå må gjøre er kompliserte, men samtidig stresser TV 2 viktigheten av en rask avklaring. Opplever du at TV 2 har manglende forståelse for at dette er komplisert?

- Vi er i gang med å lyse ut en avtale i løpet av våren, men dette er to løp der det ene handler om en midlertidig avtale og det andre er å utrede en modell for fremtiden, sier hun.

Så langt har altså kulturministeren sagt at en ny avtale om kommersiell kringkasting skal lyses ut i løpet av våren, men at dette blir en midlertidig modell, før hun kommer tilbake til Stortinget med et initiativ til en fremtidig modell før jul.

Noe av utfordringen til statsråden er å balansere den klare beskjeden Stortinget ga regjeringen om nærmest å sikre TV 2s posisjon som allmennkringkaster og ESAs krav om en åpen og reell konkurranse om en ny tv-avtale.