Til neste år skal Bergens største mediebedrifter samles i Media City Bergen, et nytt næringsbygg på 46 000 kvadratmeter. Bergens Tidende, TV 2, NRK, Bergensavisen og medieutdanningen ved Universitetet i Bergen er blant bedriftene som samles i næringsbygget.

I tillegg til medieinstitusjonene har vikarbyrået Bemanningsbyraaet fått kontorplass i bygningen. Det vekker misnøye blant journalistene, melder Klassekampen.

– Det høres helt vilt ut. Media City er ikke et sted for et bemanningsbyrå. Det vil jeg sterkt advare mot, det vil sette kildevernet og mediehusenes integritet under angrep, sier Henrikke Helland, som er leder av Klubb 2, journalistklubben i TV 2.

– Jeg forstår at journalister kan synes det er litt uvant, men så snart de blir kjent med oss og ser hvordan det fungerer, tror jeg skepsisen vil bli litt mindre. Det er ikke sikkert at mediebedriftene tenker på å leie inn på denne type personell heller, sier Mona Lavik Sletten i Bemanningsbyraaet.