Fellesforbundet blar opp 5 millioner kroner for en 5 prosents eierandel i Klassekampen.

Forbundsleder Jørn Eggum er full av godord om avisen forbundet hans nå blir medeier i.

- Klassekampen har utmerket seg med sin grundige dekning av områder som er viktige for Fellesforbundets medlemmer. Den har vokst til å bli en avis som våre medlemmer har trykket til sitt bryst, sier Eggum til nettopp Klassekampen.

Fagforbundet og Industri Energi eier allerede henholdsvis 15 og 5 prosent av Klassekampen.

Fellesforbundet blir dermed det tredje LO-forbundet som går inn på eiersiden i avisen.

Oppkjøpet ble vedtatt på landsmøtet i fjor, og onsdag vedtok Klassekampens generalforsamling en emisjon rettet mot den nye aksjonæren.

Eggum understreker at forbundet på ingen måte har tenkt å rokke ved avisens uavhengighet.

- Enhver form for berettiget kritikk og uenighet er udelt positivt og virker skjerpende. Det sier seg selv at Klassekampen ikke er en forlengelse av Fellesforbundets informasjonsavdeling.