I dag kunne kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fortelle at en midlertidig avtale om kommersiell allmennkringkasting skal lyses ut i løpet av våren. Dermed følger hun opp stortingsflertallets forlik om framtidig allmennkringkasting. Avtalen mellom alle partier, unntatt Frp, på Stortinget påla regjeringen å lyse ut en midlertidig avtale snarest.

Men det vil ta lang tid før en eventuell permanent avtale kan inngås mellom staten og en kommersiell tv-aktør, som mest sannsynlig blir TV 2. Det bekrefter mediepolitisk talsperson i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, overfor Kampanje.

- Jeg tror en permanent avtale vil kunne være klar tidligst i 2018 eller 2019. Først skal det utredes mulige modeller for finansiering av en kommersiell allmennkringkaster, så skal en mulig permanent avtale gjennom behandling i regjeringen og Stortinget, det er høringer og det skal godkjennes av ESA. Det er mange knuter som må løses før en permanent avtale er på plass, sier Løvaas, som har vært saksordfører for stortingsmeldingen, til Kampanje.

- Hvor lang blir en midlertidig avtale?

- For at en midlertidig avtale skal være attraktiv i markedet må den ha en viss løpetid, så det kan bli to til tre års varighet, svarer Løvaas.

- Ikke bare ulemper
Han forklarer bakgrunnen for at det kommer en midlertidig avtale før en permanent avtale slik:

- Dagens avtale mellom staten og TV 2 gikk opprinnelig ut ved årsskiftet, men ble etter avtale mellom partene forlenget med ett år til årsskiftet 2016/2017. Innen den tid rekker man ikke å ha på plass en permanent avtale, så derfor blir det da utlyst en midlertidig avtale. Den vil TV 2 eller andre aktører kunne søke på. Stortinget har sagt at det skal stilles krav om daglige nyhetssendinger og lokalisering i Bergen i en midlertidig avtale med en kommersiell kringkaster, sier Løvaas til Kampanje.

- Hvilke privilegier vil ligge i en midlertidig avtale?

- Det må regjeringen komme tilbake til når den midlertidige avtalen blir lyst ut. Men nå er det ikke sånn at det bare er ulemper med å være kommersiell allmennkringkaster og ha daglige nyhetssendinger. Det er nye momsregler og man har nye reklameregler, for å nevne noen av fordelene. Men dette blir jo forhandlingstema for den som søker på den midlertidige avtalen. Det må søkeren og regjeringen finne ut av.

- Og Stortinget gir ikke regjeringen noen instruksjoner om at det må gis ekstra privilegier i den midlertidige avtalen med en kommersiell kringkaster?

- Nei, Stortinget har overhodet ingen forventninger om at det skal gis kompensasjoner i en midlertidig avtale. Det er i den framtidige, permanente avtalen modellene for kompensasjon skal ligge, sier Løvaas.

TV 2-sjefen: - Venter på utlysningen
I TV 2 er administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes avventende til at kulturministeren skal lyse ut en midlertidig avtale i løpet av våren.

– Alle avtaler er i prinsippet midlertidige. Nå ser vi fram til utlysningen av en ny avtale. Det er den vi venter på og vi vil vente med å kommentere avtalens innhold til den er blitt utlyst, fordi det er først da vi vet hva avtalen omfatter, sier Sandnes til Kampanje.

– Hva mener du og TV 2 at en midlertidig avtale bør inneholde?

– Vi kan kommentere det når man ser helheten i en avtale. Det vet vi når den lyses ut, sier Sandnes.

– Er det noe TV 2 mener en midlertidig avtale må omhandle i påvente av at kulturministeren utreder modeller for finansiering av en kommersiell allmennkringkaster?

– Det skal vi komme tilbake til når regjeringen utlyser avtalen.

– Du har tidligere kritisert regjeringen for å bruke for lang tid i arbeidet med en ny avtale mellom staten og TV 2. Er du fornøyd med tidsplanen nå?

– Det vi har sagt er at det haster med en avklaring. I februar 2015 inngikk TV 2 en avtale om ett års forlengelse av den nåværende avtalen til årsskiftet 2016/2017. Avtalen om forlengelse ble inngått for å få en avklaring på en framtidig avtale innen rimelig tid. Nå er vi glade for at det er høy oppmerksomhet rundt framtiden for kommersiell allmennkringkasting, sier Sandnes.

Les mer: Ny TV 2-avtale vil koste staten 500 millioner årlig

- Ny aktør må være klar med sendinger 1. januar
Arbeiderpartiet mener en midlertidig avtale burde vært utlyst tidligere for å unngå tidsklemma.

– Hvis TV 2 skulle velge å kaste kortene når en midlertidig avtale utlyses, må jo en eventuell ny aktør få tid på seg til å vurdere om den vil søke, og gis nødvendig tid til å kunne være klar med sendinger innen 1. januar 2017. Derfor burde prosessen vært i gang for lenge siden. Vi mente dette burde vært løst i stortingsmeldingen da den ble lagt frem før sommeren i fjor, sier mediepolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande, til Kampanje.

Også han tror det kan ta tid før en permanent avtale mellom staten og en kommersiell tv-aktør er i boks. Derfor mener han en midlertidig avtale er høyst nødvendig.

– En midlertidig avtale må gjelde fram til ny og varig ordning trer i kraft. Det vil kunne gå raskt å etablere en ny ordning, men det vil også kunne ta tid før alle avklaringer er på plass. Derfor har Stortinget pålagt regjeringen å lyse ut en midlertidig avtale snarest. Jeg tror imidlertid svært få  ville vært interesserte i å inngå en midlertidig avtale uten signalet som nå er kommet fra Stortinget om at vi ønsker en varig, fremtidsrettet ordning for kompensasjon og uten pålegget om at regjeringen innen utgangen av året må initiativ som sikrer dette. Det signalet har Stortinget nå gitt klart og tydelig og jeg glad for at regjeringen lover å følge opp, sier Grande.

Les mer: - Lyser ut tv-avtale i vår

Les mer: Mener Helleland skaper usikkerhet om tv-avtale