Nå klokken 09.00 tirsdag legger Mediebedriftenes Landsforening (MBL) fram leser- og opplagstall for norske aviser og magasiner (Du finner alle avis- og mediehustall nederst i denne saken).

Se presentasjonen live på nett-tv her.

Ikke overraskende er de rykende ferske tallene sterkt preget av den digitale transformasjonen og det vedvarende papirfallet.

Først om lesertallene for norske aviser og mediehus. Papiravisene har en tilbakegang fra 2014 til 2015 på 8,9 prosent, viser tallene fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Den gjennomsnittlige nedgangen i avislesing året før var på hele 10,4 prosent. Ergo to år på rad med leserfall på rundt ti prosent. Størst nedgang det siste året har de største avisene. Mediehusenes målte nettaviser er totalt sett helt stabile (+ 0,5 prosent), mens mobil vokser med 9,9 prosent.

- Følger utviklingen på opplagssiden
- Lesertallene fra TNS Gallups Forbruker & Media følger i stor grad utviklingen på opplagssiden. Bildet er likt det vi har sett de siste årene: En nedgang for papirutgavene, en utflating av nettutgavene og en vekst på de mobile plattformene. Samlet sett beholder de fleste mediehusene sin daglige dekning, sier administrerende direktør Randi Øgrey i MBL til Kampanje.

Daglig når mediehusene 85 prosent av befolkningen over 12 år. 53 prosent leser avisene på papir, 60 prosent leser avisene på nett, mens avisenes mobilutgaver leses av 39 prosent, ifølge TNS Gallup. De største papiravisene har alle mistet mange lesere det siste året. Aftenpostens leserantall gikk ned fra 576.000 til 524.000, en nedgang på 52.000 eller ni prosent. Avisen er fortsatt den mest leste papiravisen i Norge. VG, den nest mest leste, har enda kraftigere nedgang. Antallet lesere har krympet med 93.000 til 390.000. Det tilsvarer en nedgang på 19,2 prosent. Dagbladet har en tilbakegang på 50.000 lesere til 247.000, et fall på 16,8 prosent.

Les også: Mener MBL kamuflerer dårlige avistall

Alle de ti store faller i opplag
De tre mest leste papiravisene er også de tre største mediehusene blant de tradisjonelle avishusene i Norge. Dekningstallene, som omfatter papir, nett og mobil, viser at alle tre har holdt en stabil oppslutning det siste året. Det klart største mediehuset er VG med totalt 2,335 millioner lesere, som er en ørliten nedgang på 1,3 prosent eller 32.000 lesere. Papir- og nettfall bidrar til en samlet mediehusnedgang for VG. Dagbladets totale dekning er nå på 1,518 millioner, også en liten nedgang på 0,4 prosent. Mobilveksten kompenserer for mye av fallet på papir. Aftenposten gikk opp fra 1,249 millioner til 1,281 millioner, en vekst på 2,5 prosent. Det er nett- og mobilvekst som kompenserer for Aftenpostens papirfall og gir litt større dekning. 

Opplagstallene til de største avisene har allerede blitt offentliggjort via mediekonsernenes kvartalsrapporter. Nytt i dagens tallslipp er antallet digitale abonnenter, som flesteparten av avisene oppgir. Alle de ti største dagsavisene i Norge har en nedgang i nettoopplag. Mens avisenes totalopplag sank med 5,2 prosent, sank papiropplaget med 8,5 prosent. VG og Dagbladet går mest tilbake med en opplagsnedgang på rundt 20 prosent.

Størst er fremdeles Aftenposten med et nettoopplag på 211.761, en nedgang på 9.890 eksemplarer. Deretter følger VG med 112.716, en nedgang på 25.472 eksemplarer, videre Dagens Næringsliv med 74.629, ned 5.008, og Dagbladet med 71.514, tilbake 2.133. DN går forbi Dagbladet for første gang og er nå landets tredje største papiravis.

Stadig flere digitalabonnenter
85 prosent av befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir. I 2015 økte det mediehusenes digitale opplag med 52 prosent, mens totalopplaget sank med 5,2 prosent. 90 prosent av det digitale opplaget er komplett-abonnement som inneholder tilgang både på papir og digitalt.

- Det er positivt at så mange logger seg inn for å konsumere norsk redaksjonelt innhold, folk vil ha nyheter og de vil konsumere det på flere måter og på alle flater, sier MBL-direktør Randi Øgrey.

MBLs medlemsaviser hadde i 2015 et totalopplag på 1,9 millioner eksemplarer, av disse var 63 prosent komplett-abonnement (både papir og digitalt), 29 prosent var rent papiropplag, mens 8 prosent var salg av rene digitalprodukter. Av 171 avistitler, tilbyr 120 komplett-abonnement.

Utfordringen for mediehusene og avisene framover blir å opprettholde en lønnsom, stabil og helst voksende abonnementsmasse.

Her er Norges ti største mediehus (lesertall for papir, nett og mobil):

Mediehus Papir Nett Mobil Totalt
VG 390 1920 1300 2335
Dagbladet 247 1237 704 1518
Aftenposten 524 827 441 1281
DN 221 351 162 553
Bergens T. 170 188 114 306
Adresseavisen 159 155 103  275
Aftenbladet 131  113  65  201
Bergenavisen  45  115  60  156
 Nordlys  62  57  55  120
 Fædrelandsv.  73  60  42  115

 

Her er fem største avisene i Norge målt i opplag 2015 (endring fra 2014 i parentes):

1. Aftenposten morgen

Papir: 172.029 (- 15.665)
Digitalt: 202.111 (- 6.746)
Totalt: 211.769 (- 9.890)

2. Verdens Gang
Papir: 112.716 (- 25.472)
Digitalt: Ikke oppgitt
Totalt: 112.716 (25.472)

3. Dagens Næringsliv
Papir:  56.969 (- 12.947)
Digitalt: 17.660 (+ 7.939)
Totalt: 74.629 (- 5.008)

4. Dagbladet
Papir: 56.932 (- 16.715)
Digitalt:  14.582 (-)
Totalt: 71.514 (- 2.133)

5. Bergens Tidende
Papir: 58.752 (- 11.457)
Digitalt: 67.121 (- 1.444)
Totalt: 70.220 (- 3.420)

Her finner du alle opplagstallene for alle avisene

Her finner du alle lesertall for papiravisene

Her finner du alle lesertall for mediehusene (papir, nett og mobil)

Her er noen av sakene fra fjorårets tallslipp:

Papiravisene stuper

Kraftig smell for Se og Hør

- Papirfallet større enn ventet