I dag la Amedia ut tall for fjoråret som viser en betydelig resultatforbedring for mediehuset som nylig fikk Sparebankstiftelsen DNB som ny eier. Amedia har tidligere invitert til pressekonferanse for å snakke om kvartals- og årsresultatene sine, men denne gangen valgte ledelsen å nøye seg med en pressemelding. Årsaken? All oppmerksomheten mediehuset har fått i det siste.

- Det har vært så mye pressekonferanser rundt oss, så dette var bare for å spare tid. I dag valgte vi å sende ut pressemelding, sier konsernsjef Are Stokstad til Kampanje.

Det er i hvert fall ikke et dårlig resultat som er årsaken. Amedias totale omsetning falt vel å merke med hele 11,4 prosent til 4,151 milliarder kroner i fjor, men de massive kostnadskuttene bidrar til å løfte resultatet vesentlig sammenlignet med året før. Amedia fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter på 536 millioner og et resultat før skatt på 267 millioner.

Les mer: Amedia-overskudd på 267 millioner

- Ligger ikke langt unna målet
Stokstad trekker særlig frem 404.000 betalende aID-brukere per mars i år, som tilsvarer Amedias digitale abonnementsbase, som særlig oppløftende. I løpet av et drøyt år har antall aID-brukere doblet seg. 

Alle Amedias papirabonnenter kan ta i bruk det digitale produktet og blant aID-brukerne finner man både lesere som har papirabonnement, enten i hele uka eller bare i helga, og de rene digitale abonnentene. 

- Vi har en målsetning om 500.000 aID-kunder for å ha en bærende digital forretningsmodell som ivaretar sterke redaksjonelle miljøer. Den planen ligger vi i forkant av. Det fordrer at vi lykkes med innholdssatsingen i alle redaksjoner og det må vi skape finansielt handlingsrom for å klare. Det som er så fint med det resultatet vi har nå er at det grunnlag for å realisere denne strategien.

Veksten skjøt fart fra sommeren av og bidro til å bremse nedgangen i betalende kunder, som for hele året var på minus 1,1 prosent. I februar i år hadde Amedia samlet sett over 471.000 betalende kunder.

- Hvor mange er rene digitale abonnenter?

- Vi har i hvert fall som mål å passere 100.000 i løpet av året. Vi ligger ikke langt unna det tallet.

Les også: Ny Amedia-eier kaller milliardkjøp «ren veldedighet»

- Et umulig spørsmål
I motsetning til flere andre mediehus, ønsker ikke Amedia å regne på hvor stor den digitale andelen er av totalomsetningen på 4,1 milliarder kroner.

- Det er et umulig spørsmål. I mediehusøkonomien kan man ikke skille digitale og analoge kroner på den måten, sier Stokstad og legger til:

- Vi ser et redusert fall i papirabonnement og alle papirabonnenter er digitale, men som relativ andel er det uinteressant. Papirmodellen endrer seg i hurtitogsfart. Jo dårligere man gjør det på papir, jo bedre fremstår det digitale, og motsatt. Det blir meningsløst.

- Men tror du ikke alle mediehus er på vei til å bli 100 prosent digitale?

- En eller annen dag kommer det ikke til å være papir, men det er lenge til. På samme måte som lineær-tv kommer til å overleve. Man vet aldri, men papiret er fortsatt en fantastisk reklamebærer og innholdsleverandør.

- Brukerbetaling helt avgjørende
Selv om Amedia kan vise til en større digital omsetningsvekst enn sine konkurrenter i Schibsted, forteller Stokstad at også de merker konkurransen fra aktører som Facebook og Google.

- Vi ser mange av de samme utviklingstrekkene som Schibsted gjør, selv om det er forskjell på markedene, og VG som produkt er noe helt annet enn våre sterke lokalaviser. Det er et krevende marked for alle aktører i kampen om de digitale annonsekronene. Nettopp derfor er brukerbetalingens betydning helt avgjørende for å finansiere journalistikken, sier han.

- Det er et faktum at verdens største medieaktører, Facebook og Google, ikke har noen journalister, men dette er en konkurranse vi som mediebedrift må forholde oss til. Vi har stor tro på å få demonstrert hver dag at den konteksten annonsørene kjøper reklame i hos oss er salgsutløsende og fungerer, legger han til.

Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde kom i februar med en appell til konkurrerende norske mediehus om å danne en felles allianse for å ta opp kampen med Facebook og Google. To uker senere har ikke appellen resultert i videre samtaler mellom mediehusene, forteller Stokstad.

- Vi har ikke hatt samtaler med Schibsted etter det, men vi snakker ofte sammen. For oss var dette kjente nyheter da det kom.

- Er et sånt samarbeid interessant?

- Vi samarbeider med alt og alle som kan understøtte våre forretningsmodeller. Schibsted er en nærliggende aktør og vi har allerede nært samarbeid på en rekke områder.