Mandag kom det til å handle mye om Norges nest største mediekonsern, Amedia.

For i løpet av dagen solgte eierne Telenor (44,2%) og LO (35,6%) mediekjempen som eier 78 lokalaviser til Sparebankstiftelsen DNB for 395 millioner kroner. Legger en på gjelden på rundt 600 millioner kroner og avsetninger til pensjonsutbetalinger og fremtidige restruktureringer, ble den samlede verdien som bankstiftelsen satte på mediekonsernet hele 1,4 milliarder kroner. Kjøpet ble av administrerende direktør i stiftelsen omtalt nærmest som en gave. 

- Ja, det er jo det i den forstand at det er ingen økonomisk oppside i dette for stiftelsen, sier administrerende direktør André Støylen til Kampanje.

Les også: Ny Amedia-eier kaller milliardkjøp «ren veldedighet»

Må bokføre tap
Men selv med en verdifastsettelse av Amedia som er helt i toppen av hva markedet hadde forventet på forhånd av pris, må dagens eiere selge med tap. Kontantoppgjøret på 395 millioner gjør at Telenor må ta et regnskapsmessig tap på 360 millioner kroner, mens LO ifølge Dagens Næringsliv må tåle et tap på rundt 50 millioner kroner.

- Amedia er et tilknyttet selskap og nedskrivningen vil bli belastet på den linjen i regnskapet som er for tilknyttede selskap, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor Glenn Mandelid til Kampanje.

Telenor har i dag en bokført verdi på posten i Amedia på rundt 550 millioner kroner, men denne verdien har vært skrevet ned en rekke ganger. Styreleder i Amedia og leder for Telenors medieinvesteringer, Knut Ivar Solnes, er likevel fornøyd med salget og investeringen i Amedia der Telenor har vært inne på eiersiden helt tilbake til 2000-tallet.

- Samlet sett har Amedia vært en tilfredsstillende investering for Telenor. Jeg vil ikke være mer spesifikk enn det, sier Amedias styreleder, Knut Ivar Solnes fra Telenor, til Kampanje.

Opp gjennom årene har nemlig Telenor også hentet ut store gevinster på sitt eierskap i Amedia og da først og fremst etter å ha presset igjennom et salg av TV 2. A-pressens generalforsamling besluttet kort tid etter salget å dele ut 575 millioner kroner i utbytte til eierne. 

Saken fortsetter etter bildet.

Tar et tap:

Selv om styreleder i Amedia og leder av Telenors medieinvesteringer, Knut Brundtland ikke gikk i pluss på salget av aksjene i Amedia, er han likevel fornøyd med løsningen.

Nettavisen i spill
En opsjonsavtale LO og Telenor har fremforhandlet med den nye Amedia-eieren Sparebankstiftelsen DNB gir også de to eksisterende eierne mulighet til å selge ut selskaper og virksomheter Amedia har minoritetsinteresser og aksjeposter opp mot 50 prosent som i for eksempel Nettavisen. Et salg av Nettavisen er ventet å gi flere hundre millioner kroner i inntekter, men Solnes i Telenor sier det er langt fra sikkert at man utløser denne opsjonen. 

- Det vet jeg ikke i dag. Dette er en åpning som kjøper og selger har blitt enige om og som gir en mulighet for at de nåværende eierne, Telenor og LO, eventuelt kan fordele den merverdien man kan oppnå i markedet for disse selskapene, sier Solnes.

- Så det er ikke gitt at dere vil benytte dere av denne muligheten?

- Nei, det er ikke gitt. Vi får se hvordan dette kan utvikle seg, sier han.

Les også: Nettavisen kan komme i spill etter Amedia-salg

Pris slo forventninger
Men selv om prisen for Amedia-aksjene på snaue 400 millioner kroner er lavere enn den bokførte verdien til Telenor og Amedia, er likevel summen høyere enn hva markedet forventet på forhånd. Flere snakket om multipler (pris delt på driftsresultat, red. anm.) ned mot to-tallet, kan man med en transaksjonsverdi på 1,4 milliarder kroner hevde at Amedia ble solgt for en multippel på 4,5 ganger brutto driftsresultat, om en legger et bruttodriftsresultat på rundt 300 millioner kroner før restruktureringskostnader til grunn.

Les også: Amedia-prisen har stupt med milliarder (krever innlogging)

Etter tre kvartaler hadde Amedia et brutto driftsresultat på 390 millioner kroner før restruktureringskostnader, men tallene for fjerde kvartal og hele 2015 er fortsatt ikke offentlige.

Den som fikk i stand transaksjonen og salget av aksjene til Telenor, LO og Fritt Ord til Sparebankstiftelsen DNB, var supermegler, tidligere Amedia-styreleder og mangeårig LO-rådgiver Knut Brundtland. Han er administrerende direktør i meglerhuset og finansinstitusjonen ABG Sundal Collier. Brundtland ønsker ikke å kommentere prisen man oppnådde utover å si at «prisen klarerte et nivå der kjøper og selger kunne bli enige».

Får godt betalt:

Supermegler Knut Brundtland i ABG Sundal Collier kan ha sikret seg opp mot 50 millioner kroner på salget av Amedia. Det får Kampanje opplyst fra kilder med innsikt i meglerbransjens honorarmodeller.

- Føler vi leverte på briefen
Samtidig er det grunn til å spørre om Brundtland klarte å finne en kjøper som innfridde de kravene eierne i utgangspunktet hadde sagt. Styreleder i Amedia og leder for Telenor medieinvesteringer, Knut Ivar Solnes, sa til Kampanje da de to eierne slo opp salgsplakaten at de så «etter løsninger som gir selskapet enda større gjennomføringskraft innenfor de digitale arenaene» og tok sikte på «å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern».

Les også: Leter etter digitalhjelp til Amedia

- Føler du at dere klarte å innfri på den briefen Knut Brundtland?

- Når du leser opp den briefen til meg, opplever jeg at jeg hadde en annen brief. Som megler var min jobb å finne interessenter som eierne kunne ta stilling til hvorvidt de ønsket selge til. Vi fant flere så ja, jeg føler vi leverte på den briefen jeg hadde, sier han.

- Hvorfor lykkes dere ikke med å finne en industriell eier?

- Det kan jeg egentlig kommentere, fordi vi lykkes med å finne en interessent som eierne ville selge til. Jeg kan ikke gi navn på de andre interessentene, men jeg har tidligere sagt at det var både industrielle og finansielle aktører som var seriøse og interessert og der vi til slutt lykkes med å finne en kjøper som eierne ønsket å selge til, sier Brundtland.

Om sin rolle som både megler og nærmeste rådgiver for eierne LO og Telenor sier han at han fikk et «utvidet og mer omfattende mandat» enn det som er vanlig i slike prosesser. 

- Det var forskjellige elementer her som gikk på både å planlegge, forankre, gjennomføre, dokumentere og rådgi underveis i prosessen. At mandatet var utvidet henger også sammen med at den ene eieren LO ikke er vant til å kjøpe og selge selskaper, sier han.

Verken Telenor og LO har benyttet uavhengige finansielle rådgivere underveis. 

Flere Kampanje har vært i kontakt med i finansmiljøer mener ABG vil kunne hente ut et honorar på mellom 30 og 50 millioner kroner for jobben.

- Stemmer det at ABG og du har fått et meglerhonorar på opp mot 50 millioner kroner for jobben?

- Det kan jeg ikke kommentere og honoraret er heller ikke endelig avklart, men det ligger en avtale med en normal honorarstruktur til grunn med noen faste deler og noen deler som måles opp mot resultat, sier Brundland.

Fikk sin «drømmeeier»
Men den store vinneren i går var nok konsernsjef Are Stokstad i Amedia. Han strålte om kapp med februarsola da mediekonsernets nye eierskap ble presentert i mandag ettermiddag i form av en nyopprettet stiftelse, som Sparebankstiftelsen DNB står bak.

- Det er vanskelig å se hvilken eier som skulle stå høyere opp på lista enn denne stiftelsen. Mediebransjen er så utfordrende at langsiktighet i seg selv er et konkurransefortrinn. Den langsiktigheten har vi nå fått ved at Sparebankstiftelsen DNB oppretter en stiftelse og blir ny eier sier Stokstad til Kampanje.