Mandag går spekulasjonene høyt om at Sparebankstiftelsen DNB kjøper hele eller deler av mediekonsernet Amedia. Etter det Kampanje kjenner til, er det størst usikkerhet rundt hva som skjer med posten til LO. Det som virker mer sikkert er at Telenor selger ut sin post. Både Dagens Næringsliv, Medier24 og Klassekampen skriver i helgen at stiftelsen er i forhandlinger om overtakelse av Amedia-aksjer.

Les også: – DNB-stiftelse kjøper Amedia mandag

Tidligere har administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen varslet at mer informasjon trolig vil komme i løpet av dagen.

Styreleder i Sparebankstiftelsen DNB, Randi Eek Thorsen, sier til Kampanje at hun ikke vil kommentere dagens salgsrykte, men gjentar at det trolig vil komme mer informasjon i løpet av dagen.

- Vi har to hovedformål, vi skal være en langsiktig eier av DNB, og ønsker å ha en sterk norsk bank, og det andre formålet er å bruke av fondsmidlene og avkastningene har til allmennyttige formål. Det er gaver som kunst, fritidsaktiviteter, ting som skal være med på å aktivisere og engasjere folk, og i særdeleshet unge mennesker, sier hun til Kampanje.

Stiftelsen så dagens lys i forbindelse med fusjonen mellom DNB og Gjensidige Nor i 2002, men for å ivareta sparebankloven der overskuddet skulle tilfalle innskyterne, ble stiftelsen opprettet.

Stiftelsen eier i underkant av ti prosent av aksjene i DNB og er med det den nest største eieren av Norges Bank etter Staten. Eierposten i DNB på 9,5 prosent prises i dag til 15,4 milliarder kroner på Oslo Børs.

Les også: Åmås: - Blir en stadig viktigere stiftelse

- Du sier at et av formålene er å være en langsiktig eier av DNB, men åpner dere også for å være en langsiktig eier av andre selskaper?

- Nei, vi er en allmennyttig stiftelse som ikke har noe ønske om det. Grunnen til at vi skal være en eier av DNB er at det var i fusjonen gjennom Gjensidige og DNB at vi oppstod. Vår eksistensberettigelse er avhengig av at vi forvalter vårt eierskap til DNB. Vi skal gi til allmenn nytte, sier Thorsen.

- I lys av det kan det være vanskelig å forstå dagens spekulasjoner?

- Det må vi komme tilbake til. Det vil sannsynligvis komme mer informasjon i løpet av dagen.

- Har dere engasjert dere i medieformål tidligere?

- Nei.

- Ligger det en åpning i mandatet deres ti å gjøre det?

- Vi begrenses av lovgivning og kun det. Det blir bare spekulasjoner.