Konsernsjef Are Stokstad i Amedia strålte om kapp med februarsola da mediekonsernets nye eierskap ble presentert i ettermiddag. En nyopprettet stiftelse, som Sparebankstiftelsen DNB står bak, blir eier av Amedia-konsernet. De nåværende storeierne LO og Telenor selger seg helt ut.

Stokstad mener stiftelsen framstår som en ren og skjær drømmeeier i et beintøft mediemarked.

- Langsiktighet er et konkurransefortrinn
- Det er vanskelig å se hvilken eier som skulle stå høyere opp på lista enn denne stiftelsen. Mediebransjen er så utfordrende at langsiktighet i seg selv er et konkurransefortrinn. Den langsiktigheten har vi nå fått ved at Sparebankstiftelsen DNB oppretter en stiftelse og blir ny eier. Så vil jeg legge til at LO og Telenor også har vært langsiktige eiere så lenge jeg har vært sjef siden 2013. Gjennom denne salgsprosessen har de bidratt til at Amedias strategier blir videreført, sier Stokstad til Kampanje.

- Hva sier det om mediebransjen at en filantropisk stiftelse kommer inn og kjøper hele Amedia?

- Det er ikke så uvanlig at stiftelser eier medier i utlandet. Men dette er et eierskifte som åpenbart er ment å styrke Amedia. Det kan man jo stille spørsmål om er er tilfellet ved en del andre transaksjoner. Her skapes en ny samfunnsinstitusjon i Norge. Dette har større betydning enn for bare Amedia. For oss er det et taktskifte. Dette er åpenbart viktig for lokalavisstrukturen i Norge, sier Stokstad.

- Det finansielle er ikke hovedutfordringen
Sparebankstiftelsen DNB oppretter en ny stiftelse som kjøper 100 prosent av lokalaviskonsernet  og gir den samtidig et ansvarlig lån for å finansiere kjøpet av Amedia. Tilbakebetalingen er det Amedia som må bidra med på sikt.

- Det er ikke vår største utfordring framover, for vår hovedutfordring er å skaffe enda flere digitale abonnenter. Finansielle utfordringer er det siste vi tenker minst på, også etter eierskiftet.

- Særlig etter dette eierskiftet?

- Også etter dette eierskiftet. Vi har hatt god finansiell handlefrihet den siste tiden, men vi har høyere ambisjoner enn som så. Vi skal klare denne digitale reisen.

Ønsker eier med digital spisskompetanse
Da LO og Telenor i august varslet at de ønsket nye eiere inn, ble digital kompetanse pekt ut som viktig kvalifikasjon. Det ble varslet «en bred evaluering av konsernets eierstruktur» med sikte på «å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern». Men Sparebankstiftelsen DNB er ikke mest kjent for å være en digitalvinner i det norske mediemarkedet.

- Men da må man definere hva som er digital kompetanse. Det er jo så mangt. Den kompetansen kan jeg finne i konsernstyret og konsernledelsen, sier Stokstad, og fortsetter: 

- I all beskjedenhet vil jeg si at Amedia er langt framme i digitaliseringen av abonnementsmassen og ved innføringen av Aid. Vår satsing og kompetanse er først og fremst i lokalavismarkedet, og ikke innen ny type digitalvirksomhet utenfor kjernevirksomheten, og den kompetansen har vi mye av i konsernledelsen og det blir det helt sikkert i det nye konsernstyret også. 

- Har det vært viktig for deg å finne en eier som har digital kompetanse?

- Det har vært viktig å få en langsiktig og profesjonell eier som deler våre ambisjoner og som har dyp respekt for lokalavisene. 

- Skaper det nye eierskapet mindre press på Amedia framover?

- Medieutviklingen presser alt og alle. Vi må holde høyt tempo framover, sier Stokstad.

Mett av rykter
Han legger ikke skjul på at spekulasjonene om Amedias skjebne har vært slitsomme. For mens han har gjentatt gang på gang at konsernet skulle bestå, har det versert rykter om oppstykking av mediekonsernet i lang tid.

- Nå slipper vi alle spekulasjoner om at vi Amedia skal splittes opp og selges i biter, som det har stått daglig om i mediene i et halvår. Det skal bli deilig å slippe slike spekulasjoner, sier Stokstad.

- Så nå er ingenting til salgs?

- I alle fall ikke på grunn av eierskapet.

- Vil den nye eieren bidra med kapital i forbindelse med eventuelle oppkjøp av selskaper og rettighetskjøp?

- Vi har lagt en strategi og det er den nye eieren godt kjent med. Vi har jo snakket sammen en god stund. Vår strategi er å skape enda flere digitale abonnenter og vi ligger foran skjema. Nå gleder jeg meg til å videreutvikle strategien i samarbeid med styret og stiftelsen som eier, sier Stokstad, som ikke vil si noe mer om eventuelle oppkjøpsplaner og andre investeringer.