Aller Media varsler i dag endringer i mediekonsernets digitalledelse. Dagbladet og konsernet samler nå sine digitale krefter i ett miljø.

- Vi tror på partnerskap med stadig flere internasjonale aktører. Vi øker også samarbeidet internt mellom selskaper og redaksjoner. Nå samler vi flere digitale ressurser og styrker forståelsen av teknologi i ledergruppen. Vi tenker både stort og bredt, sier Stephan Granhaug, digital konserndirektør i Aller Media i en pressemelding. 

Hildegunn Amanda Soldal får ny rolle og Inge Thorud og Geir Wiksén hentes inn fra henholdsvis DB Medialab og Sol til den digitale ledergruppen i Aller Media. Sol fortsetter som eget selskap.

- Sol fortsetter som eget selskap, men grepene løfter den unike kompetansen i Sol tettere inn i Aller. Det vil gagne begge parter. Alle våre nettsteder har en rekke felles utfordringer og muligheter. Vi vil gjennom denne endringen bevare det unike, samtidig som vi skal jobbe mer på tvers, sier Granhaug.

- Det beste digitale teamet i norsk mediebransje
Granhaug er ikke beskjeden når han omtaler den nye digitale ledergruppen.

- Vi får nå det beste digitale teamet i norsk mediebransje. Vi vil kunne bevege oss raskere, klokere og med større presisjon enn noen gang. Det vil bli utrolig gøy fremover. 

Hildegunn Amanda Soldal går fra stillingen som utviklingsdirektør til å bli direktør for strategiske partnerskap. 

- Hildegunn Amanda Soldal vil fortsatt jobbe operativt med ulike tema inn mot resten av den digitale ledelsen, redaksjonene og det kommersielle miljøet i Aller. Hun vil i tillegg ha hovedansvar for samarbeid med viktige strategiske partnere og digitale utviklingsprosjekter, sier Granhaug.

Geir Wiksén har vært utviklingsdirektør i Sol. Nå blir han teknologidirektør i Aller Media.

- Han fortsetter som ansvarlig for teknisk utvikling i SOL, men vil i tillegg få ansvar for teknisk utvikling i DB Medialab og Aller Media. Geir har også hovedansvar for valg av utviklingsteknologi, CMS-plattformer og underleverandører.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Teknologidirektør: Geir Wiksén går får nye oppgaver i Aller.

Inge Thorud går fra jobben som utviklingsleder i DB Medialab til stillingen som digital produktdirektør i Aller.

- Han vil ha ansvar for å omdanne teknologiske muligheter til konkrete løsninger og får faglig ansvar for samarbeid med alle digitale produkteiere i Aller. Inge vil også være ansvarlig for å skape et felles miljø for inspirasjon og veiledning innenfor digital utvikling.

Digital produktdirektør: Inge Thorud skal jobbe med digital utvikling på tvers av alle Aller Medias produkter.