I dag skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til stortingsmeldingen som omhandler framtiden for statskanalen NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Forhandlingene ble sluttført for kort tid siden i dag. 

Ifølge NRK vil samtlige partier på Stortinget – med unntak av Frp – legge fram sin innstilling i dag.

Stortinget vil be regjeringen komme med forslag til hvordan NRK-lisensen kan endres, ifølge NRK. Og de ønsker at det skal skje innen denne stortingsperioden, som varer fram til neste høst. Opplysningene er ikke blitt bekreftet ennå.

NRK erfarte tidligere i dag at innstillingen ikke inneholder noe om at staten skal være med på å kompensere TV 2 for å ha daglige nyhetssendinger eller ha hovedkontor i Bergen. Men senere i dag har flertallet i stortingskomiteen slått fast at det ønsker kommersiell drift i Bergen. Hvordan dette skal finansieres overlater komiteen til regjeringen å finne ut av.

Statens avtale med TV 2 utgår ved årsskiftet 2016/2017 og NRK meldte før i dag at Stortinget ber om en kortsiktig utvidelse av dagens avtale. Det er blitt kategorisk avvist av kulturkomiteen nå i ettermiddag. Tvert om ber komiteen om mer tempo i arbeidet med å få på plass en ny avtale med en kommersiell tv-aktør.

Les nye saker her:

Åpner for å vrake tv-lisensen og innføre NRK-skatt

TV 2: - Viktig dag for norsk mediemangfold

Regjeringen nedsatte to utvalg for å utrede framtiden for NRK-lisensen og finansiering av medier. Utredningen om lisensen skal presenteres innen 1. juli, mens utredningen om virkemidler i mediepolitikken skal legges fram 1. april 2017.

Stortingets kulturkomité har pressekonferanse i dag kl. 14 i Vandrehallen på Stortinget om innstillingen til regjeringens stortingsmelding om allmennkringkasting. Kampanje dekker pressekonferansen.

Les også: - TV 2-støtte småpenger sammenlignet med nullmoms

Les ogsåKonkurrentene advarer kraftig mot TV 2-avtale