Artikkelen blir oppdatert.

Papiravisenes inntektsfall slår inn i regnskapene til Norges største mediekonsern. Schibsted varsler nedskrivninger knyttet til immaterielle verdier på 465 millioner kroner som blir bokført i fjerde  kvartal 2015.

- Dette er hovedsakelig drevet av nedskrivninger knyttet til konsernets abonnementsbaserte aviser i Norge, skriver Schibsted i en børsmelding.

De fire abonnementsavisene er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Det er første og fremst Aftenbladet, BT og Fædrelandsvennen som sliter tungt i avismarkedet. Aftenposten greier seg langt bedre i et tøft marked.

Digitalvekst ikke stor nok
Schibsted innser at inntektsstrømmene fra abonnement på papiravisene vil bli vesentlig redusert i tiden framover.

-  Bakgrunnen for nedskrivningene er den negative utviklingen de seneste årene for papiraviser, og at den negative trenden for Schibsteds norske abonnementsbaserte aviser har fortsatt i 2015. Inntektene fra digitale produkter har økt, men dette er ikke tilstrekkelig for å oppveie nedgangen i inntekter fra trykte produkter, slår Schibsted fast i meldingen.

Etter nedskrivningen er bokført verdi av Schibsteds abonnementsbaserte aviser i Norge på rundt én milliard kroner, forteller mediekonsernet. 200 millioner er knyttet til goodwill. Mesteparten av verdiene kom inn i Schibsteds balanse i forbindelse med konsolideringen av markedet for abonnementsaviser, som ble fullført i 2009.

Andre selskaper demmer opp for papirfallet
Schibsted forteller at det i regnskapet for fjerde kvartal 2015 vil bli bokført kostnader på 80 millioner kroner i forbindelse med kostnadskutt og omstilling.

For helåret 2015 vil nedskrivningene på 465 millioner kroner blir mer enn oppveid av en genvinst på 858 millioner i gevinst i nye datterselskaper, først og fremst Shpock (Finderly), som ble bokført i 3. kvartal 2015, og en gevinst ved salg av eiendeler i forbindelse med Schibsteds avtale med Naspers, Telenor og Singapore Press Holdings, som ble bokført første kvartal 2015.

Schibsted legger fram sitt resultat for fjerde kvartal 19. februar.