Administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB holder humøret oppe, selv etter en lang dag med intervjuer. For Støylen er nemlig dette også den første lange dagen som medieeier.

- Det er ikke hver dag man gjør noe sånt. Heldigvis! Utbryter han overfor Kampanje.

 - Men blir det siste gangen?

- Det tror jeg nok, men det er en stor sak for stiftelsen åpenbart.

Les også: Bankstiftelse kjøper Amedia

- Det var min idé
Med kjøpet av Amedia gjør Sparebankstiftelsen DNB noe de aldri før har gjort og for ikke å kollidere med formålet i stiftelsen oppretter de en ny stiftelse som gis et ansvarlig lån for å finansiere kjøpet av Amedia.

Prisen stiftelsen betaler er 395 millioner kroner etter at gjelden i Amedia er trukket fra. Totalt så verdsettes Amedia til 1,4 milliarder kroner i avtalen. 

Prosessen rundt kjøpet av Amedia startet opp allerede i september, ifølge Støylen. Og han tar æren for ideen selv.

- Det var min idé. Det må jeg innrømme. Og så begynte en forsiktig prosess hvor vi testet ut litt med eksterne og med styreleder, som fra dag én har vært entusiastisk. Det har ikke vært selvsagt, det er en stor sak og veldig forskjellig fra det vi har gjort før, men vi endte opp med et enstemmig styre som gikk med på å legge inn et indikativt bud i desember.

- Bekymret for mediebransjen
Han mener kjøpet samsvarer godt med stiftelsens filosofi.

- Veldig mange av de tingene vi støtter har stor glede av at det finnes en god lokalavis. En lokalavis som når bredt har en helt annen funksjon enn en Facebook-gruppe. Vi kommer også fra en sparebanktradisjon med selveide institusjoner i samfunnet driver kommersielt men leverer tilbake resultater av de får i tilskudd til lokalsamfunnet, og har tenkt at vi kan bruke tradisjonen vi kommer fra og ta med inn i et medieeierskap.

- Er dette ren veldedighet?

- Ja, det er jo det i den forstand at det er ingen økonomisk oppside i dette for stiftelsen. Vi gir et ansvarlig lån. Hvis alt går bra kan det hende at vi får tilbake pengene engang, men det er ingen investering for oss, annet enn moderat bankrente på lånet. At vi tar denne risikoen som vi gjør med 395 millioner kroner er det av allmennyttige grunner fordi vi tror det er en god løsning som vil sikre eierskap og langsiktighet for Amedia.

- Har du vært bekymret for mediebransjen?

- Ja, jeg er jo det. Det er bare å se på utviklingen av annonseinntekter fra 2007 frem til nå. Vi snakker om en halvering for norske dagsaviser. Vi har ingenting imot LO og Telenor som eiere, men om det hadde kommet inn en veldig kommersiell private equity-aktør som skulle snu seg rundt og gjøre et raskt klipp, så er det ikke sikkert det hadde gått så bra i den situasjonen norske lokalaviser er inne i. Gjennom prosessen er vi blitt veldig fornøyde med Amedia og den digitale strategien deres og den positive abonnementsutviklingen. Jeg tror det er en fremtid for konsernet. Jeg tror det er en fremtid for konsernet, men omstillingen er ikke over. Om topplinjen fortsetter å gå ned må de gjøre flere tilpasninger. At vi kommer inn er ikke noen medisin

- Hva tilfører dere Amedia?

- Egentlig ikke annet enn langsiktighet i eierskapet og et instrument til å forvalte konsernstyret. Det er i styret, i ledelsen og i avisene at jobben må gjøres.

Les også: Stokstad: - Blir deilig å slippe alle spekulasjonene

- Masse kompetanse i Amedia
Da LO og Telenor i august varslet at de ønsket nye eiere inn, ble digital kompetanse pekt ut som viktig kvalifikasjon. Men Sparebankstiftelsen DNB er ikke mest kjent for å være en digitalvinner i det norske mediemarkedet.

- Nei. Men hvis vi snur på det, så skaper vi en institusjon som gjør at noen og 60 aviser kan eie seg selv. I den eieren er det masse kompetanse. Det er ikke slik at kompetansen blir tilført av eieren. Vi sikrer rammeverket som gjør at man kan utvikle kompetansen i konsernet videre. Så får andre vurdere om det er det ideelle som Amedia trenger nå, sier Støylen.

- Er dette carte blanche for administrasjonen i Amedia?

- Nei, det første som skal gjøres nå er å velge nytt konsernstyre. Vi vil sette sammen en bred kompetanse som vil ha ansvar for å følge opp konsernledelsen også på økonomisk resultat og omstillingsevne.

- Forsiktig med ytterligere investeringer
- Får Amedia i praksis mer gjeld nå?

- Nei, den gjelden blir mest sannsynlig liggende i et mellomliggende AS.

- Men for at de skal kunne betale tilbake lånet så må pengene komme fra Amedia?

- Det er riktig, men det har vi det ikke så travelt med. Det kommer ikke til å bli et press på Amedia de nærmeste årene. Det de må konsentrere seg om er bankgjelden de har.

- Kan dere tilføre Amedia mer penger hvis Amedia skal gjøre eventuelle nye investeringer?

- I utgangspunktet må Amedia ha evne til å løfte investeringene som konsern. Vi skal ikke driftsfinansiere aviser og hvis vi begynner med kapitalpåfyll så vil vi bevege oss inn i en gråsone. Vi kommer nok til å være forsiktige med det. Men derifra til å si at det aldri blir aktuelt, det kan jeg ikek si.