Det pågår en utrettelig jakt på det neste store i tv-bransjen, som kan ta over sendeflaten til aldrende og sviktende tv-konsepter, også i NRK. Nå vil NRKs eksternsjef Petter Wallace ha nye programideer på bordet. Sammen med sitt irske motsvar RTE har han satt i gang en ny tv-pitsj som kan resultere i en ny norsk programserie.

- Utgangspunktet vårt er å si at vi som små allmennkringkastere i små land er nødt til å begynne å samarbeide mer om innhold. Vi kan ikke overlate innholdsproduksjon til de store internasjonale leverandørene. Vi er nødt til å se om vi kan samarbeide for å få frem unikt innhold som ikke er koblet til en stor internasjonal aktør, sier Wallace til Kampanje.

Fristen for å sende inn en programidé er allerede i mars. Fem prosjekter blir plukket ut til en pitch under Celtic Media Festival i april og vinneren får 10.000 euro til å utvikle ideen videre, før en siste pitsj før sommeren.

De norske bidragene må altså konkurrere med de irske om en plass blant finalistene, ikkeulikt et lite mesterskap mellom de to landene.

- På en måte blir det det. Dette er to veldig like bransjer, akkurat som Irland og Norge er to veldig like land, så det er nok en stor mulighet for at norske selskaper er representert blant de fem.

Samarbeidet med RTE er ikke helt tilfeldig, ifølge Wallace.

- Vi har lenge hatt et samarbeid med RTE og delt veldig mye av kunnskap rundt utvikling av nye prosjekter. De har for eksempel laget en irsk versjon av «Fylla», som gikk på NRK, og vi har utviklet et felles prosjekt som har premiere i Irland til høsten i år.

Wallace sier de først og fremst ser etter fakta- og underholdningsprogrammer.

- For å få et format opp og stå i dag forventes det at du skal ha produsert en pilot og gjerne skal også et land allerede ha kringkastet serien. Vi har savnet muligheten til å få ideen på et papirnivå og jeg håper det skal føre til at vi identifiserer noen gode ideer som vi ikke hadde sett ellers.

- Kan du garantere at vinneren kommer på tv med sin idé?

- Nei, det kan jeg ikke si i dag, men med den kunnskapen vi har om den irske og norske produksjonsbransjen, vet vi at vi vil komme til å få høy kvalitet, og det korter ned veien til tv-skjermen.