Redaksjons- og innkjøpssjef Fredrik Luihn i NRK sier til Aftenposten at det har vært en klar konflikt om rettighetene rundt Top Gear med BBC, etter at kanalen valgte å sende nye episoder først på sin egen nordiske satsing, BBC Brit.

- BBC har bestemt å sende noen utvalgte program først på sine nordiske kanaler. Det er utenfor vår kontroll, og vi må vurdere verdien for NRK fra tilfelle til tilfelle. Det sier seg selv at det ikke er så attraktivt for oss å kjøpe dette innholdet, hvis blodfansen allerede har fått se det gjennom en annen kanal som har sittet med de eksklusive rettighetene i en lang periode, sier han til Aftenposten.

NRKs bekymringer endrer ikke BBCs strategi, sier Jon Farrar i BBC Worldwide.

- Top Gear har en meget sterk stilling i markedet. Jeg skjønner at de nasjonale kanalene gjerne vil ha det fortest mulig, men vi er veldig klare på hva vår strategi er. Det fratar ikke programmet sitt sterke varemerke og prisen vi kan forlange for det, sier han.