Den svenske mediegiganten Bonnier la torsdag kveld frem et overskudd før finans på én milliard svenske kroner. Det var rundt 100 millioner svenske kroner svakere enn på samme tid i fjor.  

Fjorårets tall svekkes av at Bonnier nå inkluderer tall for den nordiske betal-tv-kanalen C More, som ble delvis solgt ut til TV 2 i Norge. Etter det Kampanje kjenner skal Bonnier dekke opp tapene i norske C More som en del av oppgjøret for betal-tv-kanalen i størrelsesorden 150-200 millioner kroner.  

Les også: Tapte nærmere 350 mill. på C More-fotball

I en pressemelding heter det at «justert for utviklingen i C More ville overskuddet før finans vært mer enn 100 millioner svenske kroner bedre enn i 2014».

Det tilsier at underskuddet i C More i fjor også tynger Bonnier tungt. Da Kampanje omtalte regnskapstallene i C More i fjor høst viste regnskapstallene at nesten en halv milliard svenske kroner rant ut av selskapet som driver salg av abonnement på filmer, serier og sport på det nordiske markedet i tillegg til strømme-tv-tilbudet C Sports og Filmnet.

Toppsjef Tomas Franzén sier han er fornøyd med å oppnå resultater som «er på linje med hva Bonnier planla», men lønnsomheten i selskapet faller imidlertid og driftsmarginen (EBITA) gikk ned fra 4,7 prosent til 3,9 prosent.

Franzén sier selskapet står ved sine planer om å spare to milliarder svenske kroner de neste tre årene frem til 2018.

- De to milliardene vil bli reinvestert i tjenester og produkter som vil øke våre digitale inntekter, sier Bonnier-sjefen.

Målet er å hente inn «50 prosent av inntektene fra nye inntektskilder og hovedsakelig digitalt innen år 2020.» Denne andelen er i dag på 15 prosent av en omsetning som i 2015 endte på 25,9 milliarder svenske kroner, opp fra 23,7 milliarder svenske kroner i 2014 en vekst på rundt ni prosent.

Bonnier driver stort både på tv- og avismarkedet med svenske TV4 og finske MTV og avisene Dagens Nyheter og Expressen. I tillegg er selskapet også inne i magasin- og forlagsvirksomhet. Det er likevel virksomhetsområdet Business to Business som konsernsjefen trekker frem i meldingen.

- I 2015 vil jeg spesielt nevne veksten i vårt minste forretningsområde Business to Business som kontinuerlig har forbedret sine marginer og har en historikk for å gjøre suksessrike oppkjøp, sier Franzén.

Overskuddet før skatt i 2015 endte på 709 millioner svenske kroner etter et netto tap på finansinntekter og finanskostnader på 230 millioner svenske kroner.

For 2016 sier konsernsjefen at det nye året vil vise en «sterk vekst» av digitale inntekter gjennom nye tjenester som strømmetjenester av tv og video og digitale bøker.

Selskapet har så langt i år solgt seg ut av det danske avismarkedet gjennom salget av Børsen. Dersom transaksjonen godkjennes av danske konkurransemyndigheter sier Bonnier-sjefen at pengene fra salget vil bli brukt på oppkjøp av digitale virksomheter.

Les også: Bonnier selger danske Børsen

Selskapet skriver i resultatmeldingen at de har en krigskasse på 6,3 milliarder svenske kroner og at likviditetssituasjonen er «svært god».

Her ser du tallene til Bonnier for 2015. Alle tall i MSEK.

Bonnier 2015 2014 Endring i %
Omsetning 25.906 23.702 9,2
Driftsresultat 919 892 3
Res. før skatt 709 527 34