Fredag morgen la Schibsted frem sine tall for fjerde kvartal i 2015 og for helåret, og ser på tallene for mediehusene i Norge, kommer det tydelig frem at Schibsted har lagt bak seg et krevende medieår.

Omsetningen til de norske mediehusene falt med hele 500 millioner kroner i løpet av 2015 - eller en halv milliard kroner - og det var ned med over ni prosent. Omsetningen for regionavisene og VG endte til slutt på 5,39 milliarder kroner.

Overskuddet i selskapets mediesatsinger som VG og Aftenposten endte på 458 millioner kroner, ned fra 581 millioner kroner i 2014. Det er en nedgang på 21 prosent og dermed er nesten en fjerdedel av overskuddet fra 2014 gått opp i røyk.

- Utviklingen i mediehusene i Norge og Sverige er påvirket av store endringer i konsument- og annonsemarkedene. På tross av disse utfordringene fortsatte mediehusene å frembringe sterke journalistiske prestasjoner. Marginene var stabile sammenlignet med 4. kvartal 2014, men fortsatte kostnadskutt er nødvendig i tiden fremover, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i kvartalsrapport som Schibsted sender ut i morgentimene fredag.

Ser en på inntektene for fjerdekvartal isolert, falt de enda mer enn nedgangen for hele året sett under ett. Samlet gikk Schibsteds mediehus tilbake med hele 11 prosent i fjorårets siste kvartal.

Mediehusets VGs samlede inntekter falt med 10 prosent  til 463 millioner i fjorårets siste kvartal. Det tilsvarer en nedgang på 50 millioner kroner. De fire abonnementsavisenes samlede omsetning sank med 11 prosent til 767 millioner kroner. Det er en nedgang på 91 millioner kroner. Bare i fjerdekvartal forsvant dermed 141 millioner kroner i omsetning.

Tallene preges sterkt av de krevende annonsemarkedene både på papir og digitalt og der det nye er at digitalinntektene nå faller kraftig.

VGs digitale inntekter sank med 16 prosent til 167 millioner kroner i fjerde kvartal, mens annonseinntektene på papir stupte med 26 prosent til 39 millioner i kvartalet. Opplaget falt med 18 prosent, men opplagsinntektene gikk ned med bare en prosent på grunn av prisøkninger.

Fortsatt tjener VG godt med penger, men mindre enn på samme tid i jor.  og fikk et driftsoverskudd på 81 millioner kroner, som er seks prosent mindre enn i tilsvarende periode året før. Driftsmarginen endte på solide 17 prosent, likt med året før.

Abonnementsavisene strever også med tallene. De samlede annonseinntektene gikk ned med 20 prosent i kvartalet. Printannonseinntektene dalte med 23 prosent mens digitalinntektene falt med ni prosent. Opplagsinntektene var stabile mens opplagene fortsetter å gå ned.

De fire avisene fikk et samlet driftsresultat på 53 millioner kroner, en nedgang på 16 prosent. Avisene hadde en samlet driftsmargin på sju prosent i fjerde kvartal og både Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen gikk med overskudd på driften i fjorårets siste kvartal.

Stavanger Aftenblad var nærmest nullstreken med sitt kvartalsoverskudd på tre millioner kroner, mens Aftenposten var best i klassen med et overskudd på 32 millioner kroner.

Her ser du tallene til VG for 4. kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

VG 2015 2014 Endring i %
Omsetning 463 513 - 9,7
Driftsresultat 81 86 - 5,8

Her ser du tallene til abonnementsavisene for 4. kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

Aboaviser 2015 2014 Endring i %
Omsetning 767 858 - 10.6
Driftsresultat 53 63 - 15,8