Torsdag skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til stortingsmeldingen som omhandler framtiden for NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Forrige uke ble det klart at et flertall av partiene på Stortinget kan ende opp med å tilby økonomisk støtte for at TV 2 skal fortsette med daglige nyhetssendinger. En foreslått løsning er en husstandsavgift som betales av alle husstander uansett om de har tv-apparat eller ikke, eller en slags tv-skatt som betales av hver person over 18 år med inntekt over en viss sum.

TV 2s kommersielle konkurrenter er rystet over at stortingspolitikerne vurderer direkte statsstøtte til TV 2.

- Hvis det viser seg å stemme at flertallet på Stortinget ikke bare ønsker at NRK skal fortsette driften på dagens nivå, men også foreslår en modell som sikrer TV 2s modell, enten via statsbudsjettet eller via en ekstraskatt, så har vi brutt en ny barriere i mediepolitikken. Det er kort og godt ikke til å tro, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet til Kampanje.

Nå oppfordrer han stortingspolitikerne til å oppdatere seg på medieutviklingen før de leverer innstillingen torsdag.

- Politikerne er sørgelig bakpå hvis de fortsatt tror at nyhetskampen står mellom NRK og TV 2. Å dele ut statsstøtte for å sikre lineære nyhetssendinger fra Bergen gir TV 2 en uholdbar konkurransefordel sammenlignet med andre mediehus som leverer nyheter, sier han

 Tror TV 2-støtte vekker ESA-interesse
Han spår at direkte statsstøtte til TV 2 fort vil kunne komme i strid med loven.

- NRK er tross alt et lovlig monopol, men jeg tviler på at en ordning som inkluderer den kommersielle tv-aktøren TV 2 er lovlig. Da vil vi temmelig sikkert stå overfor en ny konkurransesituasjon som vil interessere ESA (EFTAs overvåkningsorgan, red. anm.). Det handler om at staten bruker penger på en åpenbart konkurransevridende måte.  Vi har mange eksempler på at ESA har tatt tak i langt mindre saker enn dette, sier Markussen.

Fram til 2004 ble statseide TV2 i Danmark finansiert med både lisenspenger og reklameinntekter. Men konkurrentene MTG og SBS som TVNorge-kanalen var eid av, klaget og fikk medhold i at ordningen brøt med EUs regler om statsstøtte. Dermed måtte dansk TV2 betale tilbake 628 millioner danske kroner til staten. Etter dette har dansk TV2 vært fullfinansiert av reklameinntekter.

- Leverer store overskudd til eierne
Uansett valg av modell for en TV 2-avtale i Norge, så har Dagbladets publisher John Arne Markussen problemer med å forstå hvorfor reklamefinansierte TV 2 skal gis direkte statsstøtte.

- NRK-lisensen legitimitet er bygd på at NRK er et reklamefritt allmennkringkastingstilbud. TV 2 er et gjennomført kommersielt foretak som hvert år leverer store overskudd til sine danske eiere. I tillegg er medieutviklingen preget av digital omstilling og konvergens. Det betyr at alle aktører av en viss størrelse konkurrerer mot hverandre på nær sagt alle plattformer. Den største nyhetskonkurransen skjer på smarttelefoner, sier Markussen.

TV 2-sjef Olav Sandnes har i lengre tid hatt samtaler med Kulturdepartementet om en ny avtale med staten. Han har slått ettertrykkelig fast overfor både regjeringen og stortingspolitikerne at både nyhetsproduksjonen og plasseringen av hovedkontoret i Bergen kan stå i fare dersom ikke staten kommer opp med bedre vilkår.

Vil ha statsstøtte:

- Risikoen er reell, at vi rykker tilbake til der vi var før 1992, til et allmennkringkastermonopol og et fattigere Norge, sa Olav Sandnes under en høring på Stortinget i november og ber om penger for å bli værende i Bergen og produsere nyheter.

- Mediepolitikk kan ikke drives av lokalisering
VG-publisher Torry Pedersen i Akersgata er enig med konkurrenten på Hasle. Pedersen er forundret over det som meldes om maktspillet rundt statlig tv-finansiering på Løvebakken.

- Jeg skjønner at det er dyrt å lage tv-nyheter, men spørsmålet er om lineære tv-nyheter er framtiden. Det er en stor utfordring at analysen av det som skjer i medielandskapet etter mitt skjønn er for lite utviklet på politisk nivå, lyder hans foreløpige syrlige dom over forhandlingene på Stortinget.

Kampanje har tidligere skrevet at en avtale med TV 2, som forplikter tv-konsernet til å sende nyheter daglig og ha sitt hovedkontor i Bergen, vil koste staten 400-500 millioner kroner årlig. VG-sjef Torry Pedersen er redd for at TV 2 vil bruke statsstøtten på massiv digital opprustning.

- Risikoen er reell, at vi rykker tilbake til der vi var før 1992, til et allmennkringkastermonopol og et fattigere Norge, sa Sandnes under en høring på Stortinget i november.

- Hvordan trygger vi at TV 2 ikke bruker den eventuelle finansielle statsstøtten til å styrke seg digitalt på bekostning av Dagbladet, Aftenposten og VG? Det er vesentlig at politikerne er kjent med at det viktigste mediet for å orientere seg på nyheter er de digitale flatene, enten det er på pc eller mobil. Ifølge den siste målingen fra TNS Gallup sier 80 prosent av befolkningen at digitale medier er viktigst når det gjelder nyhetsoppdatering. Da er det grunn til å spørre om det er lurt å bruke statens penger på lineære tv-nyheter, sier Pedersen til Kampanje.

Han har forståelse for at det er blitt stadig mer krevende for politikerne å utforme en treffsikker mediepolitikk.

- Medieutviklingen er kompleks, det må sies, og så har politikerne en del annet de skal holde på med. Men hvis mediepolitikken skal drives av lokalisering i Bergen eller ikke i et fullstendig grenseløst medielandskap, så må jeg si at vi har noen utfordringer i vente.

- Vil svekke VG
- Vil VG og Schibsted forsøke å stoppe en avtale mellom staten og TV 2?

- Nei, jeg tror ikke VG klarer å styre norske politikere. Det må vi ha som utgangspunkt. VG er -  i alle fall i dag - den største nyhetsleverandøren på digitale flater. Hvis vi skal presses av internasjonale giganter og statsstøttede lokale aktører, samtidig som papiropplagene faller, så er det en relativt enkel ligning som vil vise at det vil svekke VG hvis vi ikke får konkurrere på like vilkår.    

Regjeringen nedsatte i fjor to utvalg for å utrede framtiden for NRK-lisensen og finansiering av medier. Utredningen om lisensen skal presenteres innen 1. juli, mens utredningen om virkemidler i mediepolitikken skal legges fram 1. april 2017. Men allerede nå kan altså et flertall på Stortinget gå inn for å vedta statsstøtte til TV 2 eller gjøre endringer i dagens NRK-lisensordning før et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg kommer med sine anbefalinger til sommeren.

- Vil svekke VG:

- Hvis vi skal presses av internasjonale giganter og statsstøttede lokale aktører, samtidig som papiropplagene faller, så er det en relativt enkel ligning som vil vise at det vil svekke VG hvis vi ikke får konkurrere på like vilkår, sier VG-sjefen Torry Pedersen.

- Politikerne må roe seg ned og vente
John Arne Markussen i Dagbladet ber stortingspolitikerne stresse ned.

- I respekt av dette arbeidet må politikerne på Stortinget roe seg ned og vente og se hvilke forslag som kommer fra utvalgene, sier Markussen.

Ifølge Dagsavisen ligger det an til at partiene utenfor regjering vil samle seg til et flertall for å trygge NRKs økonomi, etter at kanalen har måttet kutte et hundretalls stillinger de siste årene. I tillegg erfarer avisen at flertallet vil be regjeringen begynne arbeidet med en omlegging av NRK-lisensen når ekspertutvalgets anbefalinger er klare. I så fall kan finansieringen av statskanalen bli endret før valget i 2017. Arbeiderpartiets Arild Grande forteller at Ap er opptatt av å sikre en løsning for NRK og en løsning som sikrer en allmennkringkasting i Bergen, som TV 2 er i dag. Flere av de andre partiene signaliserer at de kan stille seg bak det.

Nyheter sender TV 2-marginene nedover
Nyheter og allmennkringkasteroppdrag er svindyrt for TV 2 og det vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet. TV 2s lønnsomhet falt i perioden 2005 til 2013. Samtidig vokste marginene til TV 2-rivalen TVNorge fra fem prosent av en lav omsetning til over 20 prosent av en langt høyere omsetning. TV 2 viste en langt svakere utvikling på bunnlinjen. Marginene ble halvert fra 2005 til 2013, fra 14 til 7 prosent. Det kom fram i en rapport som ble utført av professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH), på oppdrag fra TV 2 i 2014.

Les mer: Kunne tjent 724 mill. med TVNorge-margin

Les mer: Taper stort på TV 2-nyheter