Kringkastingsrådet har mottatt flere klager fra folk som mener at NRK er ubalansert i innvandringsdebatten eller behandler innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) dårlig.

29 av de 120 klagene som Kringkastingsrådet skal behandle torsdag, omhandler innvandrings- og flyktningspørsmål.

– Rådet registrerer at innvandringsdebatten har blitt mer polarisert og politisert de siste månedene. De første 25 klagebrevene omhandler NRKs dekning av dette temaet generelt og særlig behandlingen av innvandringsminister Sylvi Listhaug, heter det i innkallingen til møtet.

Fire personer har også klagd på det de mener var en «misvisende og flyktningvennlig» tittel på NRKs nettsider til en artikkel om overgrepene mot kvinner i Köln nyttårsaften.

Rådet har også fått ti klagebrev på en reportasje i P3 om en kvinne som sier at hun egentlig er en katt.