Den uløste konflikten mellom Discovery og Telenor-eide Canal Digital er inne i sin tiende dag. Snart skal den store tv-distributøren Get forberede seg på sverdslag med det amerikanskeide tv-konsernet. En ny tv-avtale skal opp på forhandlingsbordet når den nåværende avtalen løper ut.

- Vi snakker godt sammen
- Vi har en god avtale med Discovery Networks, snakker godt sammen, og har tro på at vi finner frem til gode avtaler også neste gang vi skal forhandle, til det beste for kundene våre, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get til Kampanje.

- Må Get-kundene være forberedt på at forhandlingene kan ende med svarte skjermer?

- Det er vanskelig å forskuttere et forhandlingsforløp, men som sagt ser jeg ingen grunn til at det skal skje basert på de avtalene vi allerede har på plass med Discovery Networks, og den dialogen vi har med dem, sier Evensen.

- Håper konflikten blir kortvarig
Get-sjefen synes den pågående krigen mellom Canal Digital og Discovery er trist.

- Vi synes det er beklagelig at det ikke har vært mulig så langt å komme til enighet, og håper konflikten blir kortvarig, sier han.

Canal Digital og Discovery har de siste par ukene offentlig kranglet om hvor mye penger Canal Digital må punge ut med for å kunne sende Discoverys 13 kanaler i årene framover. Discovery-sjef Harald Strømme mener betalingen for kanalene tilsvarer en kopp kaffe per kunde per år. Canal Digital svarer at det til sammen er snakk om flere hundre millioner kroner.

- Innholdsprodusentene må sikres godt grunnlag
- Er Get villig til å betale mye mer for å kunne sende Discovery-kanelene i årene framover, Evensen?

- Vi spiller ulike roller i verdikjeden, og det må være balanse i hvordan inntekter fordeles. Vi må ha en fornuftig forretning for å fortsette å bygge fibernett, oppgradere infrastruktur og sikre at  våre innholdstjenester  tilfredsstiller de kravene kundene har. Dette er svært kostnadskrevende, og distributørene spiller her en viktig rolle i å sikre denne infrastrukturen for fremtiden og utvikle tjenester som er relevante for kundene. Samtidig må innholdsprodusentene sikres et godt grunnlag for å produsere og utvikle godt norsk innhold. Vi er innstilt på å finne den rette balansen her, sier Get-sjefen til Kampanje.

I fjor høst innkasserte Gunnar Evensen og den øvrige ledelsen aksjegevinster på rundt én milliard kroner da Get ble solgt. Evensen alene sikret seg rundt 400 millioner.

Les mer: Tv-topper «casher» ut på Get-salg