Frps kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen, sier til Kampanje at selv om partiet står utenfor avtalen om en ny allmennkringkasterpolitikk, er de fortsatt enige om mye av innholdet.  Avtalen ble i dag presentert på Stortinget i fellesskap mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne.

Les mer: Åpner for å vrake tv-lisensen og innføre NRK-skatt

- Vi har gått inn i meldingen der vi er enige og vi tar det som en seier at man nå skal se på lisensen og finansieringen av NRK etter at AP har fredet denne i 40 år, sier Thomsen til Kampanje.

Han mener videre at man «bør vente på rapportene før en binder seg» til et nytt innhold i allmennkringkasterbegrepet.

- Vi er skeptiske til å binde oss så tidlig, sier han.

Dermed slutter han opp om regjeringen som har bedt to uavhengige utvalg komme med forslag både på finansieringen av NRK og hva som skal ligge i det sentrale mangfoldsbegrepet

- Det åpnes for en ny medieskatt i stedet for en lisens. Det liker ikke du?

- Ne, og vi synes kanskje ikke det er så nytenkende å flytte avgifter fra farvefjernsyet og over på husholdningen, sier han.

Han sier dette punktet var et av de sentrale når det gjaldt ikke å bli med enige med de andre stortingspartiene.

- Ja helt klart, men finleser du avtalen så er det også andre ting som gjør at vi ikke ønsket å være så tidlig, sier Ib Thomsen.

Da var diskusjonene rundt TV 2 enklere og det å legge opp til en avtale med en privat allmennkringkaster med tilholdssted i Bergen. I Frp ønsker man en motpol til NRK på nyheter.

- Det ville vært beklagelig om NRK igjen ble alene om nyheter så her må vi finne løsninger, sier han.

- Å dekke merkostnadene ved allmennkringkasterprogrammene til TV 2 er det problematisk?

- Nei, ikke hvis Stortinget bestiller oppgaver og tjenester fra TV 2. Man har en tilsvarende modell med Hurtigruta der Stortinget har bestemt at Hurtigruta skal stoppe der og der også betaler man for det, sier han.

Skeptisk:

Frps mediepolitiske talsperson Ib Thomsen mener det var for tidlig å binde seg til en forpliktende avtale om finansiering av NRK nå. - Vi er skeptiske til å binde oss så tidlig, sier han.