I ettermiddag kan mediekonsernet NHST legge fram et underskudd for fjerde kvartal. Mediekonsernet, som har Fred. Olsen som hovedeier, fikk et resultat før skatt på minus 8,4 millioner kroner i fjorårets siste kvartal. Omsetningen endte på 332,1 millioner, som er én prosent mer enn i samme periode året før.

Flaggskipet er Dagens Næringsliv (DN), som bidrar med mest penger i konsernets kasse. I fjerde kvartal falt omsetningen med ni prosent til 168,7 millioner kroner. Resultatet endte på 7,7 millioner kroner, som er 70 prosent svakere enn tilsvarende periode i 2014.

DNs annonseinntekter gikk ned med 12 prosent i kvartalet til 75 millioner.

- Det var et fall på linje med første halvår, etter at fallet i tredje kvartal ble begrenset. Det var igjen papirannonseringen som falt mest, mens digitalannonser viste vekst, melder konsernet i sin resultatmelding.

I slutten av kvartalet ble abonnementsstrukturen i DN endret slik at alle papirabonnenter fikk tilgang til avisens digitale produkter. Alle DNs abonnenter er dermed også digitale abonnenter fra 2016. Opplagsinntektene, som er den største inntektskilden i mediehuset, sank også i fjerde kvartal. Tilbakegangen var på sju prosent og opplagsinntektene endte på 90 millioner.

- Det var primært fallende løssalg og sesongforhold som utløste fallet i fjerde kvartal, mens antallet digitalabonnement fortsetter å vokse, opplyser NHST.

NHST kommer med følgende varsel for 2016:

- Markedsforholdene i mediebransjen fortsetter å være utfordrende, særlig annonseinntektene. Global gjorde det bedre igjen i fjerde kvartal, mens DN opplevde et utfordrende marked. Annonseinntektene svinger betydelig fra periode til periode og det er utfordringer både i olje og gass sektoren og i det norske mediemarkedet, heter det i rapporten.

Fallende inntekter betyr kostnadskutt, uten at det kommenteres hvor omfattende nedskjæringene blir.

- Konsernet møter disse utfordringene gjennom flere tiltak både på inntekts- og på kostnadssiden. Fortsatt sterk vekst i mediaservice-inntektene vil også bidra til å kompensere for lavere annonseinntekter.

NHST er fortsatt tungt eksponert i markedet for papirprodukter. De papirbaserte inntektene utgjør hele 67 prosent.