På en pressekonferanse i Amedias lokaler i Akersgata bekreftes nå opplysningene om at Sparebankstiftelsen DNB kjøper Norges nest største mediekonsern, Amedia.

Det skjer etter at det i dag er undertegnet en avtale som innebærer at den nye stiftelsen vil overta alle aksjene i Amedia og at LO, Telenor og Fritt Ord dermed selger seg helt ut. En formell overtagelse forventes å skje i april.

Samtidig er det nå klart at det blir opprettet en nyopprettet stiftelse som skal være eier av Amedia-konsernet og dermed sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

Sparebankstiftelsen DNB oppretter den nye stiftelsen, og gir den samtidig et ansvarlig lån for å finansiere kjøpet av Amedia.

- Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer, sier direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen i en melding.

Tidligere i dag kunne styreleder i Sparebankstiftelsen DN, Randi Eek Thorsen,fortelle at stiftelsen har som formål å gi til allmenn nytte og ikke være langsiktig som eier.

- Vi skal gi til allmenn nytte, sa Eek Thorsen til Kampanje tidligere i dag.

Les også: Stiftelse avviser langsiktige eierambisjoner

Men med opprettelsen av den nye stiftelsen har styrelederen dermed sine ord i behold.

Støylen sier videre at modellen med et stiftelseseid mediekonsern vil styrke lokalavisene.

- Et langsiktig eierskap vil kunne sikre avisene nødvendig kraft til omstilling og økt økonomisk handlingsrom, sier han.

Han fremholder at den nye stiftelsen vil være en støttende og utviklende eier.

- Vi har tro på Amedias digitale strategi og at konsernet vil lykkes med de omstillingsplanene som er lagt, sier han.

Salget verdsetter Amedia til 1,4 milliarder kroner. Etter fradrag for gjeld og gjeldsrelaterte poster er kjøpesummen for aksjene 395 millioner kroner.

Sitter på milliardverdier
Stiftelsen så dagens lys i forbindelse med fusjonen mellom DNB og Gjensidige Nor i 2002, men for å ivareta sparebankloven der overskuddet skulle tilfalle innskyterne, ble stiftelsen opprettet.

Stiftelsen eier i underkant av ti prosent av aksjene i DNB og er med det den nest største eieren av Norges Bank etter Staten.

I 2002 forvaltet stiftelsen verdier for rundt fire milliarder kroner, mens verdiene i dag beløper seg til opp mot 20 milliarder kroner.

Eierposten i DNB på 9,5 prosent prises i dag til 15,4 milliarder kroner på Oslo Børs.