Fredag morgen legger konsernsjef i Schibsted frem et overskudd på driften på 442 millioner kroner. Det var svakt ned sammenlignet med tilsvarende periode i fjor da overskuddet var på 453 millioner kroner.  Årsaken er at Schibsted har brukt enda mer penger på sine rubrikksatsinger enn på samme tid i fjor.

Det Schibsted kaller brutto driftsresultat før organiske investeringer økte nemlig med nesten 60 millioner til hele 617 millioner. Tar en inn disse investeringene faller altså driftsresultatet (EBITDA) marginalt med 2,4 prosent. 

- Online rubrikk-virksomheten viste god vekst i inntekter og driftsresultat. Jeg er særlig fornøyd med utviklingen i våre franske og spanske virksomheter, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding.

- Et godt kvartal
Omsetningen økte med knappe to prosent til 3,94 milliarder kroner og konsernsjef Rolv Erik Ryssdal kaller fjerdekvartal i 2015 for «et godt kvartal for Schibsted», men det er først og fremst veksten på rubrikksatsingene som henter frem superlativene.

- Gjennom 2015 har vi sett stor verdiskapning gjennom konsolidering i eksisterende online rubrikk-markeder. Schibsteds ambisjon er å fortsette å søke slike muligheter i de markedene vi operer i, sier Ryssdal.

Skriver ned avisverdier
Fjerdekvartalstallene til Schibsted for 2015 tar også inn i seg nedskrivningen Schibsted gjorde tidligere i år og som fikk effekt i fjorårets siste kvartal. Schibsted legger derfor frem et underskudd på 305 millioner kroner. Underskudd var det også i fjor på samme tid, men den gang på 52 millioner kroner. 

Resultatet før skatt som Schibsted i dag legger frem, er derfor sterkt preget av nedskrivningen i Schibsteds abonnementsaviser Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen tidligere i år. På grunn av det brå inntektsfallet i papiravisene bokfører mediekonsernet en verdismell på 465 millioner kroner som ble bokført i fjerde kvartal.

Les også: Mediehusene utgjør fire prosent av 57 Schibsted-milliarder

- Store endringer i mediemarkedet
Schibsted mener utviklingen i mediehusene fortsatt er preget av de «store endringer» i mediemarkedet og det er nødvendig med tøffe kostnadskutt fremover.

- Utviklingen i mediehusene i Norge og Sverige er påvirket av store endringer i konsument- og annonsemarkedene. På tross av disse utfordringene fortsatte mediehusene å frembringe sterke journalistiske prestasjoner. Marginene var stabile sammenlignet med 4. kvartal 2014, men fortsatte kostnadskutt er nødvendig i tiden fremover, sier Ryssdal.

Her ser du alle tallene til Schibsted for årets fjerde kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2015 2014 Endring i %
Omsetning  3.947 3.874  + 1,8
Driftsresultat  - 305  - 52  -
Res. f. skatt  - 285  - 108  -