I dag skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til stortingsmeldingen som omhandler framtiden for statskanalen NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Forrige uke ble det klart at et flertall av partiene på Stortinget kan ende opp med å tilby økonomisk støtte for at TV 2 skal fortsette med daglige nyhetssendinger. 

Les mer: - TV 2-støtte småpenger sammenlignet med nullmoms

Samtidig fortsetter det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget arbeidet sitt med å se på hvordan økonomisk støtte best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold i Norge. Utvalget startet arbeidet sitt i september i fjor og ledes av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. Arbeidet sluttføres i mars 2017.

Han forteller at han er spent på hva innstillingen vil inneholde.

- Stortingsbehandlingen av allmennkringkastingsmeldingen blir en del av vårt utvalgs grunnlag videre, sier Åmås til Kampanje.

- Jeg håper på bred politisk enighet, for å gi norsk allmennkringkasting bærekraft i årene som kommer, sier Åmås til Kampanje.

- Hva tenker du om at det kan komme forslag som kan påvirke arbeidet med rapporten som dere skal forfatte?

- Politiske, økonomiske og juridiske rammevilkår for allmennkringkasting i Norge i fremtiden er et av mange temaer vi skal utrede og komme med anbefalinger og råd om. Vi følger situasjonen nøye og tar prosesser og eventuelle føringer til etterretning.

- Frykter du at det kan komme forslag som vingeklipper prosessen dere er inne i?

- Nei.