Aftenpostens korrespondent har fått avvist søknadene om pressekort og oppholdstillatelse i Tyrkia.

– Aftenposten ser svært alvorlig på at vi i praksis blir erklært uønsket, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen.

– Vi har korrespondenter i land som Russland og Kina og jobber der uten store problemer, mens vi nå altså ikke får være i NATO-landet Tyrkia. Dette er helt uakseptabelt, og det er en tankevekker at vi er nære militære allierte med et land som også på dette området viser forakt for elementær pressefrihet, sier han.

Silje Rønning Kampesæter begynte som korrespondent for Aftenposten i Istanbul i september i fjor. Halvannen måned fikk hun avvist søknaden om permanent pressekort. Dermed fikk hun heller ikke oppholdstillatelse, skriver Aftenposten.

Etter det Aftenposten erfarer, har tyrkerne gjort det klart at deres innsigelser retter seg mot hennes forlovede. Han er tysk statsborger, men har foreldre med kurdisk bakgrunn.