I morgen skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til stortingsmeldingen som omhandler framtiden for statskanalen NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Forrige uke ble det klart at et flertall av partiene på Stortinget kan ende opp med å tilby økonomisk støtte for at TV 2 skal fortsette med daglige nyhetssendinger. En foreslått løsning i samtalene på Stortinget skal angivelig være en husstandsavgift som betales av alle husstander uansett om de har tv-apparat eller ikke, eller en slags tv-skatt som betales av hver person over 18 år med inntekt over en viss sum. Det har også versert spekulasjoner om TV 2 skal få en del av NRKs lisensinntekter. Modellene er ennå ikke blitt bekreftet.

Men TV 2s konkurrenter misliker signalene fra Stortinget, bare et døgn før kulturkomiteen skal være i mål med sitt arbeid. I dag gikk toppsjefene i VG og Dagbladet ut mot statsstøtte i TV 2 i en artikkel på Kampanje.com.

- Politikerne er sørgelig bakpå hvis de fortsatt tror at nyhetskampen står mellom NRK og TV 2. Å dele ut statsstøtte for å sikre lineære nyhetssendinger fra Bergen gir TV 2 en uholdbar konkurransefordel sammenlignet med andre mediehus som leverer nyheter, sa Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen til Kampanje.

VG-publisher Torry Pedersen sa det slik:

- Jeg skjønner at det er dyrt å lage tv-nyheter, men spørsmålet er om lineære tv-nyheter er framtiden. Det er en stor utfordring at analysen av det som skjer i medielandskapet etter mitt skjønn er for lite utviklet på politisk nivå, lød hans syrlige kommentar.

Les mer: Konkurrentene advarer kraftig mot TV 2-avtale

Litt senere kom Discovery-sjef Harald Strømme på banen:

- TV 2 forlanger penger fra statskassen, og Stortinget vurderer å donere et årlig beløp tilsvarende hele den norske pressestøtten, rett i lommene til det danske milliardkonsernet Egmont. Skattebetalerne vil indirekte dekke hele prisstigningen på det rekorddyre rettighetskjøpet av Premier League, som skal legges bak en høy betalingsmur og koste seerne flere hundre kroner i måneden. Er det slik vi best sikrer mediemangfoldet i Norge?

Les også: - Doping gir ikke mediemangfold

Arbeiderpartiet har de siste ukene forsøkt å samle et flertall for en innstilling som skal sikre både stabil NRK-økonomi i årene framover, og en avtale med TV 2 som forplikter tv-konsernet til å sende nyheter daglig og fortsatt ha sitt hovedkontor i Bergen. Kampanje har tidligere skrevet at en slik avtale kan koste staten 400-500 millioner kroner årlig.

Les mer: Ny TV 2-avtale vil koste staten 500 millioner årlig

- Trist at medieaktørene krangler
Mediepolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande, har merket seg utspillene fra TV 2s kommersielle konkurrenter. Han er oppgitt over kritikken.

– Uten at jeg vil bekrefte eller avkrefte ryktene som går om forhandlingene om allmennkringkasting på Stortinget, så vil jeg si at jeg synes det er trist at de ulike medieaktørene krangler hver gang man diskuterer ordninger som skal styrke det norske mediemangfoldet. For oss er det viktig å bygge et stadig sterkere mediemangfold, enten det handler om aviser, tv eller radio. Det er vi grunnlovspliktet til å gjøre og det gjør vi steg for steg. Vi har gjort det i arbeidet med produksjonstilskudd til avisene, vi har gjort det i forbindelse med nullmomsen og når står vi overfor et veiskille for kommersiell allmennkringkasting og finansieringen av NRK, sier Grande til Kampanje.

- Gjør seg høye og mørke
Grande reagerer på at aktører som VG og Dagbladet, som mottar indirekte mediestøtte i form av momsfritak, er kritiske til at staten vil gi støtte til en kommersiell allmennkringkaster.

– Jeg mener det er viktig at vi får en debatt om mediestøtte der aktørene ikke hele tiden driver og snakker ned hverandre, men at man heller diskuterer hvordan man kan styrke det rike mediemangfoldet i Norge framover.  Jeg vil også minne dem som gjør seg høye og mørke i debatten om eventuell statsstøtte til TV 2 om at også dem har nytt godt av momsfritak. Det utgjør årlig 1,5 milliarder kroner i indirekte mediestøtte. Beløpene vi snakker om i forbindelse med en eventuell TV 2-avtale er småpenger sammenlignet med dette.

Ber Strømme melde seg på i kampen om tv-avtale
Grande kjøper heller ikke Harald Strømmes beskrivelse av TV 2s størrelse og slagkraft i mediemarkedet.

– Harald Strømme skriver i sitt innlegg at eventuell statsstøtte til TV2 vil være det samme som «å gi anabole steroider til den som allerede har de største musklene». Det er litt fiffig når Strømme prøver å framstille TV 2 som storebror. I dagens medievirkelighet er TV 2 en liten aktør som opererer i et marked preget av meget hard internasjonal konkurranse, sier Aps mediepolitiske talsperson.

Han oppfordrer Discovery-sjefen til å melde seg på i kampen om en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting, en avtale som Kulturdepartementet skal lyse ut.

– Hvis Harald Strømme er klar til å gå ut og si at Discovery slutter med å vise reklame for ulovlig pengespill, så er han og selskapet hjertelig velkommen til å delta i kampen om allmennkringkasteroppdraget dersom en ordning for dette kommer på plass.

Tror fortsatt på enighet på Stortinget
Han mener de store slagene om internasjonale sportsrettigheter er eksempler på hvor små de norske allmennkringkasterne er i dagens globale mediemarked.

- Vi ser at NRK og TV2 blir små aktører i den internasjonale kampen om rettigheter til store idrettsarrangementer. Av hensyn til norsk språk, kultur og demokrati er det viktig å styrke allmennkringkasting fremover, både offentlig og kommersiell, sier Grande. 

Om kulturkomiteens forhandlinger om framtidig allmennkringkasting i Norge sier Grande dette til Kampanje i ettermiddag:

- Vi beveger oss i riktig retning og jeg har fortsatt god tro på at det er mulig å bli enig om en innstilling. Men det er høyst usikkert hvordan dette går fordi det er mange og kompliserte detaljer som gjenstår.

I ettermiddag har stortingsrepresentant Arild Grande og Discovery-sjef Harald Strømme på kjeklet på Twitter om statlig støtte til TV 2: