Mandag går spekulasjonene høyt om at Sparebankstiftelsen DNB kjøper hele eller deler av mediekonsernet Amedia. Etter det Kampanje kjenner til, er det størst usikkerhet rundt hva som skjer med posten til LO. Det som virker mer sikkert er at Telenor selger ut sin post.

Les også: – DNB-stiftelse kjøper Amedia mandag

Sparebankstiftelsen er ingen kjent investor i mediemarkedet og en investering i Amedia må sies å ligge utenfor stiftelsens mandat. Kampanje har prøvd å komme i kontakt med styreleder Randi Eek Thorsen uten å lykkes.

Fritt Ord har tidligere delt eierskap i Store Norske Leksikon med Sparebankstiftelsen DNB. I dag samarbeider de på flere flater, forteller Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

- Vi har et tett og godt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Vi er begge med på å gi støtte til felles ting, blant annet forsøket på å få Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019, sier Åmås til Kampanje.

- Stadig bedre til å tenke strategisk
Fritt Ord eier i dag tre prosent av Amedia, men Åmås understreker at han ikke ønsker å kommentere dagens store salgsrykte.

- Jeg kommenterer overhodet ikke spekulasjonene i mediene om salgsprosessen. 

Han sier på generelt grunnlag:

- Sparebankstiftelsen DNB har blitt en stadig viktigere stiftelse i finansieringen av kultur i Norge, og kultur og aktiviteter for barn og unge spesielt. De får stadig bedre økonomi og blir stadig bedre til å tenke strategisk. Jeg gleder meg til åpningen av Sentralen i neste uke, det kjempestore nye kulturbygget i Oslo sentrum med produksjonslokaler og aktiviteter.

Sentralen er navnet på et nytt kulturverksted på 12.000 kvadratmeter i de gamle lokalene til Christiania Sparebank.

- Stiftelsen har ikke engasjert seg i medieformål, eller tar jeg feil?

- Det er ikke meg bekjent heller.

- Har to formål
Tidligere leder av stiftelsen, Frode Helgerud, ønsker ikke å kommentere spekulasjonene rundt et mulig kjøp av Amedia.

- Jeg sluttet for to år siden, så det har jeg ikke så lyst til å si noe om, sier Helgerud.

- Hva kjennetegner stiftelsen?

- Stiftelsen har to formål. Det ene er å være en stor og langsiktig eier i DNB og det andre formålet er å bruke deler av overskuddet til å dele ut gaver eller gjøre grep som har allmennyttige formål, sier Helgerud.

Han viser til hvordan stiftelsen siden starten har delt ut store og små gaver basert på søknader, kjøpt og deponert et stort antall malerier og strengeinstrumenter og kjøpt det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank i Kvadraturen, som åpner som et kulturverksted under navnet Sentralen neste uke. Siden starten har stiftelsen delt ut over 2,5 milliarder kroner.

Sitter på milliardverdier
Stiftelsen så dagens lys i forbindelse med fusjonen mellom DNB og Gjensidige Nor i 2002, men for å ivareta sparebankloven der overskuddet skulle tilfalle innskyterne, ble stiftelsen opprettet.

Stiftelsen eier i underkant av ti prosent av aksjene i DNB og er med det den nest største eieren av Norges Bank etter Staten.

I 2002 forvaltet stiftelsen verdier for rundt fire milliarder kroner, mens verdiene i dag beløper seg til opp mot 20 milliarder kroner.

Eierposten i DNB på 9,5 prosent prises i dag til 15,4 milliarder kroner på Oslo Børs.

Tidligere leder av stiftelsen:

Frode Helgerud satt som leder av Sparebankstiftelsen DNB i perioden 2004 til 2014. Han ønsker ikke å kommentere spekulasjonene rundt stiftelsen som ny eier av Amedia.