Mediekonsernet Polaris, som har Schibsted som største eier, er i morgentimene torsdag klar med sitt resultat for fjerde kvartal.

Polaris Media og konsernets mediehus har så langt ikke merket nedturen i norsk økonomi på samme måte som mediehus på Sør- og Vestlandet. Men nå begynner nedkjølingen av Olje-Norge å slå inn på det midtnorske mediekonsernets regnskaper også.

- Svakere utvikling
Polaris omsatte for totalt 406 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, som er 5,8 prosent mindre enn i samme periode året før. Konsernet fikk et driftsresultat før engangseffekter på 33 millioner kroner, som er 7,9 prosent dårligere. Driftsresultat etter engangseffekter endte på 29 millioner kroner, en nedgang på 73,4 prosent.

Polaris Media rapporterer om en «betydelig nedgang i annonseinntektene drevet av svakere utvikling i norsk økonomi».

- Konsernet fikk i fjerde kvartal merke en svakere utvikling i norsk økonomi også i våre regioner, som gjør at annonsering fra forbrukerrettede bransjer som bil, dagligvare, etc. ble redusert, forteller konsernsjef Per Axel Koch.

Fallet i annonsemarkedet for stilling ledig og eiendom er spesielt tydelig i Adresseavisen og Sunnmørsposten, kan Polaris fortelle i dag.

- Digitalveksten avtar
Polaris-sjefen peker også på de internasjonale gigantene som stadig tøffere konkurrenter.

- Det et generelt prispress i annonsemarkedet som følge av de store strukturelle endringene, og at store aktører som Facebook og Google tar en stadig større andel av annonsemarkedet. Allikevel kan Polaris Media legge frem et resultat for 2015 som står seg godt i et krevende mediemarked med et bedret resultat og økt margin sammenlignet med 2014, sier han.

Polaris Media hadde en digital annonsevekst på bare tre prosent til 57 millioner i fjerde kvartal, som er langt mindre enn tidligere, mens papirbaserte annonseinntekter falt med 15 prosent til 133 millioner. For hele året 2015 økte de digitale annonseinntektene med 12 prosent, mens de papirbaserte annonseinntekter falt 12 prosent.

- Annonseutviklingen i fjerde kvartal ble preget av en svak oktober og en enda svakere november. Desember ble noe bedre, heter det i Polaris-rapporten.

- Lykkes godt med brukerinntektene
Brukerinntektene steg med tre prosent i fjerde kvartal, mens årsveksten ble to prosent. Veksten drives av en økning i abonnementsinntektene på fire prosent, til tross for en samlet nedgang i abonnementsvolumet på fire prosent.

- Konsernet lykkes fortsatt godt med brukerinntektene. Vi ser at innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker blir godt mottatt av leserne våre, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Han forteller at mediekonsernet jobber på spreng for å håndtere et marked i endring.

- Polaris Media må i fremtiden håndtere ytterligere økt endringstakt og samtidig sikre finansiell fleksibilitet. Vi jobber derfor hardt for å sikre at vi skaper et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern, som er rigget for ny vekst og for å ta nye posisjoner, sier han.

Skriver ned verdier for 100 mill.
Polaris Media legger ikke skjul på at mediekonsernet ser mørkere på framtiden i norsk økonomi og medieøkonomien spesielt. Derfor skriver Polaris ned verdier av mediehus på Nordvestlandet med nesten 100 millioner kroner.

- På bakgrunn av svakere utsikter i norsk økonomi og påfølgende økt risiko for medieøkonomien, har Polaris Media foretatt en nedskrivning av goodwill knyttet til mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke på til sammen 98 millioner kroner i fjerde kvartal, opplyser selskapet i rapporten.

En tilsvarende nedskrivning skjedde også hos den største aviseieren i Norge, Schibsted, som nylig skrev ned verdien av sine abonnementsaviser med en halv milliard kroner.

Les også: Mediehusene utgjør fire prosent av 57 Schibsted-milliarder

Polaris Media opplyser i kvartalsrapporten at kostnadsreduserende tiltak i 2015 og 2016 beløper seg til 160 millioner kroner – 70 millioner i inneværende år. Totalt slanket Polaris Media bort 84 årsverk i fjor.

Selskapet ser på resultatet for 2015 som bedre enn året før, mens fjerde kvartal endte på nivå med samme kvartal året før. Selskapet har også skrevet ned verdien av varige driftsmidler med ni millioner kroner i forbindelse med utfasing av gammelt presseutstyr og flytting.

 Sammenlignet med mediemarkedet har Polaris Media levert et relativt godt resultat i 2015 som følge av bedre inntektsutvikling enn markedet og betydelige kostnadsreduksjoner, fastslår konsernsjef Per Axel Koch.

Les også om tredje kvartal-resultatet: Koch kan skilte med resultatvekst

Her ser du tallene til Polaris Media for 2015. Alle tall i MNOK.

Polaris

2015*

2014

Endring i %

Omsetning

1.624

1.700

+ 4,4

Driftsres.

180

170

+ 5,9

Res.f.skatt

945

121

+ 680

*Resultatet før skatt i 2015 er preget av en ny verdivurdering av eierposten i rubrikkselskapet Finn.no der Porlaris i løpet av kvartalet solgte seg ned med en liten andel. Oppjusteringen av Finn-verdien får kun en regnskapsmessig effekt.