I dag la kulturkomiteen på Stortinget frem sin innstilling til allmennkringkastingsmeldingen. Der åpner de blant annet for å erstatte NRK-lisensen med en særskatt og forlenge lisensperioden fra ett til fire år.

Samtidig ber Stortinget regjeringen få fortgang i arbeidet med en ny avtale med en kommersiell allmennkringkaster som sikrer Bergen som medieby. Dagens avtale med TV 2 løper ut ved utgangen av 2016, etter en forlengelse på ett år. De ber også regjeringen utrede en modell der deler av merkostnadene som en kommersiell allmennkringkaster påtar seg blir kompensert.

- Vi er veldig fornøyd med at bredt flertall på Stortinget fortsatt ønsker en sterk kommersiell allmennkringkaster og fortsatt tilstedeværelse i Bergen. Det tar vi i TV 2 som et viktig signal. Det er viktig å sikre et godt journalistisk alternativ utenfor Oslo, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 til Kampanje.

- Det gjenstår mye arbeid før en avtale er på plass, men føringene fra et nesten samlet storting er veldig positivt. 

Les mer: Vil vrake tv-lisensen og innføre NRK-skatt

- Dette er en viktig dag for norsk mediemangfold og for Bergen. Nå ser vi frem til at regjeringen følger opp det brede politiske flertallet i komiteen og lyser ut en ny avtale, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding.

- Løsningene som politikerne har samlet seg om, med kompensasjon eller kjøp av allmennkringkastingstjenester fra en kommersiell aktør, sikrer balanse mellom forpliktelser og oppgjør. Alt ligger til rette for at TV 2 vil søke på en ny avtale når denne lyses ut, og at vi ved tilslag kan opprettholde hovedkontor i Bergen, sier Sandnes.

Han mener den teknologiske utviklingen og konkurransen har utlignet fordelene TV 2 tidligere hadde som allmennkringkaster, samtidig som kostnadene ved allmennkringkasteroppdraget har økt vesentlig.

- Vi er svært glade for at det er et bredt politisk flertall bak merknadene til allmennkringkastermeldingen. Dette sikrer langsiktighet i mediepolitikken og rammebetingelsene for allmennkringkasting inn i fremtiden.