Card sharing, streaming og IPTV koster nordiske tv-selskaper inntekter på mer enn fire milliarder kroner, ifølge en trendrapport utarbeidet av Nordic Content Protection. Det er Bergens Tidende som omtaler rapporten.

En av de største utfordringene skal være kriminelle nettverk som tilbyr produkter med et større utvalg av kanaler og tjenester til en brøkdel av et legalt abonnement.

- Vi skulle gjerne ønske oss en nasjonal enhet som kunne prioritere slike saker, og viser til Sverige hvor de har en spesialenhet som etterforsker og påtaler opphavsrettslige saker, sier Jack Fischer Eriksen, som er leder i Næringslivets Sikkerhetsråd, til BT.

- Vi er kjent med enkeltsaker, men Kripos har så langt ikke mottatt saker til oss om nettverk av det omfanget som beskrives i trendrapporten. Denne kriminalitetsformen er så langt ikke fremhevet i de styrende dokumentene som Kripos er bedt om å jobbe etter. Det er som ellers et hovedprinsipp er at saker håndteres i de distriktene der de hører hjemme. Når det er sagt, er det nok også vår oppfatning at mørketallene for denne sakstypen kan være store, sier presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos.