Arbeiderpartiet samler støtte på Stortinget for å sikre NRKs økonomi. Høyre vil avvente anbefalinger fra et ekspertutvalg.

Kårstein Løvaas (H) bekrefter overfor Dagsavisen at Høyre ikke vil være med på noe flertall som går inn for å vedta statsstøtte til TV 2 eller gjøre endringer i dagens NRK-lisensordning før et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg kommer med sine anbefalinger til sommeren.

- Vi har tiltro til at våre samarbeidspartnere ser behovet for å følge vår tidslinje, sier Løvaas, som er saksordfører for behandlingen av allmennkringkastermeldingen i Stortinget. Torsdag skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til meldingen som omhandler framtida for NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2.

Ifølge Dagsavisen ligger det an til at partiene utenfor regjering vil samle seg til et flertall for å trygge NRKs økonomi, etter at kanalen har måttet kutte et hundretalls stillinger de siste årene. I tillegg erfarer avisen at flertallet vil be regjeringen begynne arbeidet med en omlegging av NRK-lisensen når ekspertutvalgets anbefalinger er klare. I så fall kan finansieringen av statskanalen bli endret før valget i 2017.

Arbeiderpartiets Arild Grande forteller at Ap er opptatt av å sikre en løsning for NRK og en løsning som sikrer en allmennkringkasting i Bergen, som TV 2 er i dag.