I en e-post fra tre av de tillitsvalgte i NRKs Journalistlag, inkludert Atle Bjurstrøm, til de ansatte i nyhetsavdelingen, skal det ifølge Dagbladet fremgå at ledelsen mener Bjurstrøms virke som tillitsvalgt har en «problematisk form».

Bjustrøm skal ifølge avisen ha blitt kalt inn til et møte med beskjed om at hans opptreden kan bli et problem for fagforeningen hvis han ikke endrer seg.

Nå sier partene at de har lagt saken død.

- Vi forholder oss veldig greit til Atle Bjurstrøm, og ledelsen har - i likhet med de fagforeningsmedlemmene - tillit til ham som klubbleder, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord til Dagbladet.

- Det er en sak vi har blitt enige med NRK skal legges død. Jeg har ikke noen kommentar ut over det, sier leder for NRK, Richard Aune.