Stortingsflertallet går inn for å gi en kommersiell allmennkringkaster delvis kompensasjon for å drive med nyhetsproduksjon, slik TV 2 har bedt om. Stortinget ber samtidig regjeringen om å ta initiativ til å sikre at en kommersiell allmennkringkaster fortsetter med nyhetsproduksjon og beholder hovedkontoret i Bergen. Det må regjeringen gjøre innen utgangen av 2016. Dessuten krever stortingsflertallet at regjeringen snarest utlyser en avtale om kommersiell allmennkringkasting.

- Jeg forventer at dette skjer raskt. Og da mener jeg veldig raskt. Vi kommer til å henge over kulturministeren som en hauk, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, til Kampanje.

- Tiden er i ferd med å løpe ut for TV 2. Avtalen burde vært på plass for lenge siden. Nå forventer vi rask handling og at stortingsflertallets klare beskjed til statsråden blir fulgt opp, sier Grande.

- Grundig utredning og vurdering
Kulturminsteren Linda Hofstad Helleland understreker at en avtale mellom staten og en kommersiell allmennkringkaster byr på flere utfordringer.

- En eventuell offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting reiser flere kompliserte spørsmål av juridisk, økonomisk og praktisk karakter. Regjeringen er derfor glad for at vi nå kan gjøre en grundig utredning og vurdering av disse spørsmålene, og skal komme tilbake til Stortinget med dette før det fattes en beslutning, sier kulturministeren i en melding.

Regjeringen nedsatte to utvalg for å utrede framtiden for NRK-lisensen og finansiering av medier. Utredningen om lisensen skal presenteres innen 1. juli, mens utredningen om virkemidler i mediepolitikken skal legges fram 1. april 2017.